Trykt beretning om stormen på København - folket ofrede alt for fædrelandet (1659)

[...] [Hele folket viste mod] In summa, enhver var ganske villig og færdig at vove liv og levned, gods og blod for deres fæderneland, ja for deres gode og af Gud selv dem given og foresatte konge.

 

Af Relation 26. februar 1659, efter P. M. Stolpe Dagspressen i Danmark, dens Vilkaar og Personer indtil midten af det attende Aarhundrede, Kbh. 1878 - I, s.91. Genoptr. hos Harald Ilsøe "Danskerne og deres fædreland. Holdninger og opfattelser ca. 1550-1700" i DIH I s.27ff.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg