Villum Lange: Om de almindelige danskeres ret (1670)

[Mit håb er] at den foragtede danske over hele verden fast skulle ikke heller være slet skumpelskud i sit eget land og fædernebolig, om vi ellers må holdes værdige til at have noget fæderneland, vi som ikke er af adelsstand, eftersom de af adel tilforne har alene villet haft jus civium, som det vel synes endnu deres mening at være; mens jeg håbes, at hans kongl. majst. [...] bruger os og vore børn til hvis de kunne tjene og være duelige til.

 

Lyønskningsbrev til Peder Schumacher, 1670 trykt i Danske Magazin 5.rk. II, 1889-92 s.310f. Genoptr. hos Harald Ilsøe "Danskerne og deres fædreland. Holdninger og opfattelser ca. 1550-1700" i DIH I s.27ff.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg