Tilføjelse til Rimkrøniken: Kong Hans om de danskes krigsduelighed og troskab (1533)


[Kong Hans: om danskernes krigsduelighed:]
At danske mænd havde og evne
sin skade på sine fjender at hævne.

[Om danskernes troskab:]
De danske mænd er vel æren værd
det haver jeg fristet i mangen færd
så ofte mig haver trængt af nød
beviste de troskab til deres død.

[Til sønnen Christian d. 2.:]
Jeg gav ham råd, det bedste jeg vidste
at han skulle ej på udlændinge driste
men til danske mænd sætte sin lid
som mig haver tjent foruden svig.

 

Af tillæg om kong Hans, efter Den Danske Rimkrønike, udg. Christian Molbech, Kbh. 1825, s .264, 285, 291. Genoptr. hos Harald Ilsøe "Danskerne og deres fædreland. Holdninger og opfattelser ca. 1550-1700" i DIH I s.27ff

< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg