Uddrag af Danske Magazin, første bind - Om fædrelandets historie, sprog og kundskaber (1745)

[Vi er] deres kongelige Majestæts troeste undersåtter og vort fæderneland elskende lemmer [...] Det er ikke egen-ære, som har givet os pennen i hånden, men det er en naturlig kærlighed til vort fæderneland og en skyldighed at tjene det samme [... Vores mål er] at vise sandheden i vor historie og dyden i vort sprog.

[fortale til læserne]

Til alle gode danske og retskafne patrioter [...] Lærdom og videnskab [er blevet udbredt] iblandt os danske [...] iblandt vore landsmænd [også hos] ustuderede folk [...] Brave danske mænd, som, ved den yndige skrive-måde i de af dem på landets sprog forfattede skrifter, lægge landets børn noget for øjnene, som er behageligt. [Blandt] de videnskaber, som hos os danske på nogen tid synes at være komne i almindelig mode, fortjener vel den danske historie og fædernelandets kundskab at regnes med de fornemste, ligesom den og for en ærekær dansk, der med nytte vil tjene sit fæderneland, u-imodsigeligen er een af de nyttigste og nødvendigste. [...] Det er rosværdigt, at det danske folk dog engang begynder at elske sig selv, og få smag på sit eget.

[Selskabet og magasinet vil] til menige mands forlystelse, til fædernelandets ære, til historiens og sprogets sir, og til smukke videnskabers opkomst [offentliggøre historiske kilder og vil skrive i] en ren og ret dansk stil, og ikke gerne blande noget ind af fremmede sprog [...] Det gøres vel ikke fornøden, at fremføre noget forsvar, hvorfor vi udgive vort magasin på det danske sprog, da vi ikke kan tro, at nogen dansksindet skal lægge os det samme til last, men måtte meget mere støde sig over, om vi, som danske patrioter, der skrive i et dansk land om danske ting til danske folkes nytte, ville bruge andet, end det danske sprog, der er ligeså rigt, rent og sirligt, som noget andet i verden.

[Som] nidkære patrioter [der vil] tjene vort kære fæderneland [og] det danske navns ære og udbredelse [anbefaler vi magasinet til enhver, der vil] se ind i hjertet af vor historie.

 

Danske Magazin, indeholdende Allehaande Smaa-Stykker og Anmerkninger til Historiens og Sprogets Oplysning, I. 1745 - udg. af Det kongelige Danske Selskab til Fædernelandets Histories og Sprogs Forbedring. Genoptr. hos Ole Feldbæk "Fædreland og Indfødsret. 1700-tallets danske identitet" i DIH I s.111ff

sir pynt, pryd


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg