Thomas Thaarup: Indskriften på frihedsstøtten til minde om stavnsbåndets ophævelse (1792)


[På den side, der vendte mod byen:]

 

Kongen
kendte
at
borgerfrihed
bestemt
ved
retfærdig lov
giver
kærlighed til
fædreland
mod til dets værn
lyst til kundskab
attrå til flid
håb om held

 

[På den side, der vendte mod det åbne land:]Kongen
bød
stavnsbåndet
skal ophøre
landbolovene
gives
orden og kraft
at
den frie bonde
kan vorde
kæk og oplyst
flittig og god
hæderlig borger
lykkeligEfter Ole Feldbæk: Den lange fred. 1700-1800. Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie bd. 9. 1990. s. 268. Venligst indsendt af Mads Kierkegaard.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg