Amtmand Gabel: Besværing over retstilstanden i Sønderjylland - dansk lov for danske undersåtter! (1727)

De riberhuser [Riiberhuuser] må meget lide, fordi de ligger melerit iblandt de haderslevhusiske [Haderslebhuusisk] og er tingpligtige under deres civile retter. Thi endskønt de er danske undersåtter og intet tysk forstå, må de dog med megen bekostning gå med deres underrets domme til tysk ober ret og være mange og adskillige love undergivne – gammel jysk lov og recesser, nye dansk lov og forordninger (som ikkun sjælden vorde brugte), saksiske og romerske love, Landgerichts- og justitsordningerne, koldinger afsked, gammel skik og usance, højøvrigheds ordrer, dommerens sunde begreb, amtsbeskeder og dekreter, Amtshoheiten og wolhergebrachte Freiheiten med andet mere, som forårsager, at de riberhuser daglig må sukke under dette åg og med længsel vente, at Kongl. Maytt. dem i nåde dog engang derfra ville liberere, at de danske undersåtter måtte svare under dansk lov og forordninger alene, på det de kunne vide, hvorefter de skulle rette sig.

 

Af brev fra amtmand Gabel i Ribe, da han var kommet i strid med holsteneren amtmand Reventlow i Haderslev. Her efter Gudmund Schüttes Dansk Folkekarakter 1928, s. 20.

melerit: blandet

afsked: afgørelse

usance: skik og brug


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg