Ove Høgh-Guldberg: Om kongens pligter (1773)

[...]

pkt. 2 - at elske undersåtterne som børn og ære dem som brødre: at anse landet som et fædreland og sig som sammes embedsmand: at forbedre dets love og dog helligen holde over dem: at have en vis og fast god plan og forsigtig følge den: at være, kort sagt, for alle undersåtter et eksempel på kærlighed til landet og folket og for alle borgere og embedsmænd på den kloge iver for det bedste.

[...]

pkt. 7 - at holde fred, såvidt muligt, med sine naboer, men ikke tåle undersåtternes fornærmelse: at være i god forsvars stand for at forsvare sig, men ej for at angribe: at elske fremmede, men som fremmede, og borgerne som sine egne.

 

Fra Den åbenbarede Theologie, 1773 tilegnet arveprins Frederik (d.6) Læs mere om Ove Høgh-Guldberg >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg