Ludvig Holberg: Om Niels Ebbesen - en for sit fædreland nidkær patriot (1732)

Da satte en herremand ved navn Niels Ebbesen af Nørreris sig for at forrette en heroisk gerning, og at skille riget ved denne farlige mand [grev Gert]. Den samme foruden den nidkærhed, han havde for sit fædernelands frelse, havde også fattet had til greven formedelst en dom, hvorved han formenede sig at være fornærmet. [...]

Ingen mand har øvet sådant tyranni udi Danmark eller tilføjet riget sådan skade som denne grev Gert, hvorfor ingen god patriot bør nægte Niels Ebbesøn den ære, som ham tilkommer, nemlig med en håndfuld af folk at have trængt sig ind udi en stad, hvor der var en besætning af nogle 1000 mænd, og der at have skilt riget med en af de farligste fjender, det nogen tid har haft. Gerningen var sandelig så stor og heroisk, at få udi historien kan lignes dermed. Og, når man betragter den særdeles gode virkning, som den havde, må man forundre sig over, at intet monument eller ærestøtte blev oprettet til denne mands ihukommelse.

 

Danmarks Riges Historie, I 1732 s. 321-22. Venligst indsendt af Mads Kierkegaard.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg