Kongelig sprogforordning af 13. Februar (1772)

[…]

§ 2: Derhos Vi allernådigst ville at alting herefter (de alene undtagen, som angår Vores tyske provinser) skal søges, behandles, foredrages og udfærdiges i det danske sprog.

 

Genoptr. hos Ole Feldbæk "Fædreland og Indfødsret. 1700-tallets danske identitet" i DIH I s.111ff.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg