Peter Frederik Suhm: Om den nationale situation før og nu (1772)

[Tidligere måtte] det danske kancelli […] lade på dansk oversætte de kongelige befalinger, som det fik på tysk, at de danske ikke skulle tænke at de var blevne undertvungne af de tyske; thi hvor intet sprog er, er ikke heller noget selvstændigt folk. Om en vis from dansk herre sagde bemeldte greve "Was will der dumme Däne tun?" […] [Men de nye forordninger] bør give eder den største fortrolighed til regeringen. Betragter I statsrådet, da finder I det besat med lutter indfødte.

 

Fra Til mine Landsmænd og Medborgere De Danske, Norske og Holstenere oktober 1772, (Luxdorphske Samling af Trykkefrihedsskrifter II:10) s.8, 29. Genoptr. hos Ole Feldbæk "Fædreland og Indfødsret. 1700-tallets danske identitet" i DIH I s.111ff. Læs mere om Peter Frederik Suhm >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg