J. Widewelt: Om at indrette sig efter lands skik (1770)

[Fremmede] eksempler er kun antagelige, hvor de rimeligt kan med føje være applikable til forbedring og det efter klimaets, situationens, folkets naturel og den korrespondance de står i med andre polerede nationer. Således, når en fornuftig dansk befinder sig i Paris, Rom, London etc., erkynder han sig først om årsagen til alt, og siden tænker og handler han i det politiske som en pariser, romer og britte, uden med vold og magt at ville påtvinge hele nationen sit fødelands kutymer, enten de passer sig der eller ej.

 

Fra Kunstakademiets Arkiv, Behandlede Sager, 1770: Underdanigste Pro Memoria, Propositionen Rachet angaaende, opsadt efter Naadigste Befaling 25. Juli 1770.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg