Fr. Chr. Gundelach: Til Fædrelandets Forsvarere (1807)


 
Op brødre! Hvæsser krigens sværd!
Og hærder manddoms stærke arme!
Op, søvant helt! Til orlogsfærd
med modigt bryst og mandig varme!
Op hver en søn af frie Nord
at værne om sin fædrejord!
 
Op kriger! frels din fædre-ø
fra briten med sit træske følge!
Lad, orlogsmand! på stolten sø
din vimpel højt i skyen bølge!
Og Rantzaus kraft og Juulers mod
skal styrte fjenden for din fod.
 
Op landmand! kast den blanke le!
ombyt den med en stridbar kårde!
og lad hovmodig brite se,
at også du kan kriger vorde!
og brug dit værge som en mand!
da lønner dig dit fædreland.
 
Op musens søn! Fra fredsomt hjem
dig Dan og Nor til våben kalder.
Drag klippefast mod fjenden frem!
da skal du stå, når Briten falder,
som Absalon du leve skal
blandt djærve danerheltes tal.
 
Op borger! Tvillingrigets søn!
fra Norrigs fjelde, Danmarks sletter!
højt er dit kald og stor din løn;
en sejrskrans dig Dana fletter.
Den grønne evig om dit navn
og evig om din fødestavn
 
Men hæv dit blik til himlens Gud!
vent, sindig, råd fra verdners fader!
og lyd algodheds vise bud!
at ej hans almagt dig forlader.
Og spar din kraft til kampens tid!
da signer Han din manddoms id.
 
Og frygt da ej for våbengny,
For sværdets lyn, kanonens torden!
Din sang gentage højen sky!
Din dåd, din idræt hele jorden!
Og Danmark elskte FREDERIKS ånd
i kampen svæve om din hånd!


 
Fra Jørn Ørum Hansen: Herre Jesu! Nu Vaagner Ulykken, Århus 1983. Venligst indsendt af Peter Jensen.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg