Adam Oehlenschläger: Fædrelandssang – Der er et yndigt land (1819)


"Ille terrarum mihi præter omnes Angulus ridet." - Denne krog af verden tilsmiler mig fremfor alle, Horats.

Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand;
det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark,
og det er Frejas sal.

Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
udhvilede fra strid;
så drog de frem til fjenders men,
nu hviler deres bene
bag højens bautasten.

Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
og løvet står så grønt;
og ædle kvinder, skønne mør,
og mænd og raske svende
bebor de danske øer.

Vort sprog er stærkt og blødt,
vor tro er ren og lutret
og modet er ej dødt.
Og hver en dansk er lige fri,
hver lyder tro sin konge,
men trældom er forbi.

Et venligt syd i nord
er, grønne Danarige,
din aksbeklædte jord.
Og snekken går sin stolte vej.
Hvor plov og kølen furer,
der svigter håbet ej.

Vort Dannebrog er smukt,
det vifter hen ad havet
med flagets røde bugt.
Og stedse har sin farve hvid
dit hellige kors i blodet,
o Dannebrog, i strid.

Karsk er den danskes ånd,
den hader fordoms lænker,
og sværmeriets bånd.
For venskab åben, kold for spot,
slår ærlig jydes hjerte,
for pige, land og drot.

Jeg bytter Danmark ej
for Ruslands vinterørkner,
for sydens blomstermaj.
Ej pest og slanger kender vi,
ej Vesterlandets tungsind,
ej Østens raseri.

Vor tid ej står i dunst,
den hævet har sin stemme
for videnskab og kunst.
Ej Brages og ej Mimers råb
har vakt i lige strækning
et bedre fremtids håb.

Ej stor, vor fødestavn,
dog hæver sig blandt stæder
dit stolte København.
Til bedre by ej havet kom,
ja ingen flod i dalen,
fra Trondhjem og til Rom.

Med hellig varetægt
bevare du, Alfader!
vor gamle kongeslægt.
Kong Fredrik ligner Fredegod;
hvor er en bedre fyrste,
af bedre helteblod?

Hil drot og fædreland!
hil hver en danneborger,
som virker hvad han kan.
Vort gamle Danmark skal bestå,
sålænge bøgen spejler
sin top i bølgen blå.

 

Fædrelands-Sang, optrykt i Samlede Digte, II, 1823. Genoptr. DIH Kildebind s. 141. Læs mere om Adam Oehlenschläger >

aksbeklægt: frugtbar, rig på korn

karsk: rask, sund

dunst: tåge, omtåget tilstand

Brage og Mimer ... i lige strækning: (her) poesi og videnskab ... i samme omfang


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg