Slesvig-holstensk leder ved stænderforsamlingen i Rendsborg, 18. Marts 1848 (1848)

Slesvigs indlemmelse i Tyskland bør ikke opsættes længere. Slesvig er fattet derpå; dets folk kræver dette; thi dets sprog er tysk, tyske er dets sæder og skikke, tysk er det fra Kongeåen og til Ejderen. Jeg har selv overtydet mig om sandheden heraf, idet jeg har gennemrejst landet; der findes kun i Nordslesvig nogle få danske propagandister.

 

Her efter Gudmund Schütte: Sønderjylland Kalder. Mænd og deres Gærning. 3. udg. København 1943. Venligst indsendt af Mads Kierkegaard.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg