Sofus Høgsbro: Nej til fred (1864)

[Sønderjylland kan ikke overgives "fjendevold". Intet sikrer da befolkningens] nationalitet og modersmål. Denne befolkning, der står højt i åndelig dannelse og i en lang række af år har nydt store nationale og politiske friheder, den agter man at behandle som var det en flok umyndige trælle [...] dens folkeejendommelighed i åndeligt liv og tale er viet til død og undergang.

 

Efter Niels Finn Christiansen "Folkets danskhed 1964-1920" IN F. Lundgreen-Nielsen (red.) På sporet af dansk identitet s.154


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg