A.P. Møller : Om tysk udvinding af olie på dansk område (1960)

Hr. Statsminister Viggo Kampmann

Tysk olieboring i Danmark.

Tør jeg venligst bede Dem overveje følgende:

Jeg ser på denne tanke med betænkelighed, fordi der ved, hvad man kalder Peaceful Penetration, allerede foregår en vis gradvis tysk opslugning af Danmark, og tysk olieboring i Sønderjylland vil utvivlsomt fremme dette.

Det er efter min mening et nationalt problem, og jeg er af den opfattelse, at henvendelsen om en sådan olieboring bør besvares med et nej. Dette henstiller jeg ærbødigst til overvejelse.

Hvis danske statsmyndigheder kommer til en modsat opfattelse, bør en beslutning i hvert fald udskydes, indtil det er klarlagt, om ikke et eller flere danske foretagender eventuelt vil tage opgaven op.

Den af mig ledede koncern er af nationale grunde villig til at overveje dette, hvilket jeg tør bede om, at statsledelsen tager i betragtning.

Med venlig hilsen,

A.P. Møller

 

A.P. Møllers brev af 1. november 1960 til statsminister Kampmann i anledning rederiets beslutning om at søge deltagelse i olieboringsopgaverne på dansk grund. Her efter Kenneth Andersen og Jon Bloch Skipper: Den der har evnen. Guldkorn fra A.P. Møller og Mærsk Mc-Kinney Møller, Viborg 2004.s. 63-64. Venligst indsendt af Peter Lindskov


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg