Hagen Hagensen: Debat om udlændingeloven – Danmarks sikkerhed og de indfødtes førsteret (1977)

Ej heller giver det i sagen passerede for mig at se anledning for ministeren til at drage anden konsekvens af sagen end, at den er ekspederet og sluttet. Hverken retfærd eller retsfølelse er krænket herved. Danmarks sikkerhed må tilgodeses først og fremmest, og det er regeringens ansvar. Jeg kan derfor slet ikke følge ordføreren for forespørgerne, når han siger, at der bør ske en begrænsning af nationalstatens vilkårlighed over for udlændinge. Danmark er nu engang til først og fremmest for os, der har indfødsretten og hører hjemme her.


Fra debat i Folketinget, 3. nov. 1977. Folketingstidende 1977-78, sp. 1319ff. Her efter M. Uhrskov Jensens Et delt folk – Dansk udlændingepolitik 1983-2008 (2008), s.16

Hagen Hagensen: Folketingsmedlem for Det konservative Folkeparti

sagen: udvisningen af mexicaneren Jaime Okusono-Martinez pga. terrormistanke. Sagen fik medlemmer fra bl.a. Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Venstresocialisterne til at kræve udlændingeloven lempet og harmoniseret med internationale menneskerettighedskonventioner, hvilket den blev i 1983.

< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg