Dudo af St. Quentin: Om Herman af Saxens danskkundskaber (ca. 1015)

[Hertug Vilhelm I af Normandiet mødes i år 941 med kongerne af hhv. Øst- og Vestfranken og en del andre stormænd, herunder Herman af Saxen:]

Mens kongerne talte sammen i enrum, begyndte hertug Herman af Saxen at tiltale hertug Vilhelm på dansk [dacisca lingua]. Så sagde normannerhertugen til saxeren: ”Hvem har lært dig det danske sprog, som saxerne ellers ikke forstår?” Han svarede: ”Det krigeriske og ypperlige afkom af din våbenduelige slægt har mod min vilje lært mig dansk.” Vilhelm: ”Hvorfor mod din vilje?” Herman: ”Fordi de jævnlig erobrede borgerne i mit hertugdømme, leverede mange slag mod mig og førte mig som krigsfange til deres land, og derfor lærte jeg det mod min vilje.”

 

Dudo: Normandiets historie under de første hertuger [org.: De moribus et actis primorum Normanniæ Ducum], oversat og kommenteret af Erling Albrectsen, Odense Universitetsforlag 1979 s. 90. Venligst indsendt af Peter Lindskov Andersen

Erling Albrectsen tillægger denne passage stor vægt i diskussionen om herkomsten af normannerne i Normandiet: ”For en dansk oprindelse taler, at Herman […] henvender sig til Vilhelm ”på dansk”, dacisca lingua, og at han angiver grunden til sit kendskab til dansk at være de kampe, han i det saksiske grænseland tidligere havde ført mod hertug Vilhelms slægt i Danmark, kampe, der bragte ham som fange til danernes land, hvor han nødtvungen lærte sproget. Denne mærkelige passage må betyde, at Dudo og den nordiske overlevering i Rouen endnu betragtede hertugens slægt og Seinen-normannerne i det hele som danske af oprindelse.” (note 41, s. 90)


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg