Gregor Florentius af Tours: Om danernes plyndringstogt mod den galliske kyst omkr. 517 (slutn. 500-tallet)

[...] Da dette var overstået, satte danerne med deres konge ved navn Chlochilaicus [Dani cum rege suo momine Chlochilaicum], kurs over havet mod Gallien med en flåde. Efter at være kommet i land plyndrede og erobrede de et område tilhørende kong Theodorik, og læssede en mængde af så vel fanger som andet bytte og ønskede at vende hjem til deres eget land [ad patriam cupiunt]. Men kongen sad fast på stranden, og først da dybere vand ville få skibet til at flyde igen ville han indhente dem. I mellemtiden sendte Theodorik, havende hørt at hans land blev lagt øde udefra, sin søn Theudobert til det område med en stærk hær og en stor beholdning af våben. Først dræbte de kongen, så slog de fjenden i et søslag, undertvang dem alle og generhvervede byttet til landet.

 

Gregor af Tours Historia Francorum III.3 [= "Gregorii Historia Francorum" in Monumenta Germaniae Historica: scriptores rerum Merovingicarum vol.1, Hannover, 1885]

Chlochilaicu: muligvis variation over det nordiske Hygleik


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg