Reginos krønike: Normanniske plyndringer (omkr. 906)

884. I året 884 efter den guddommelige menneskevorden trænger normannerne, som havde trukket sig bort fra Elsloo, ind i floden Somme og slog sig ned der. Da Karloman ikke kunne modstå deres idelige anfald, lover han dem penge, hvis de vil trække sig ud af hans rige. Straks brænder det begærlige folk [avidae gentis] af iver efter at få pengene, og de lægger hånd på 12000 pund rent, proberet sølv og lover fred i lige så mange år. Efter modtagelsen af den umådelige sum løsner de tovene af bredden, går om bord i skibene og søger ud til kysten.

[...]

Samme år sejlede normannerne, som var kommet til Kennemerland fra Danmark [ex Denimarca], med Godfreds samtykke op ad Rhinen, indtager byen Duisburg, bygger sammesteds efter deres sædvane en forskansning og holder til her hele vinteren. Hertug Heinrich slog en lejr op over for dem og tillod dem på ingen måde at gå på rov. Ved forårets tilbagekomst vender de efter at have afbrændt lejren tilbage til havegnene.

[...]

890. [...] På samme tid forlader normannerne floden Marne [...] De belejrer i området ved Coutances borgen St. Lo, og da de helt spærrer adgangen til brøndvandet, blev byen, da dens indbyggere gik til af tørst, overgivet på den betingelse, at de nok sparede deres liv, men tog al deres ejendom. Da borgerne drog ud af deres forskansning, brød det troløse folk [gens perfida] sit ord og de givne løfter og myrder alle uden persons anseelse. [...]

 

Af Regionis Chronica. Overs. E. Albrectsen Vikingerne i Franken, Odense 1976 s.123,130 Latinske tekst Ausgewählten Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, bnd. VII, 1966 v. Reinhold Rau, s. 266, 288ff.

Kennemerland: I provinsen Nordholland.

Coutances: Coutances og St. Lô ligger begge på Cotentin.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg