Bar Hebraeus om Umars undertvingelse af Palæstina og Syrien, 634-640

Gregor Bar Hebraeus var syrisk kristen teolog og historieskriver fra det 13. århundrede. Han skrev bl.a. en verdenskrønike på syrisk fra Skabelsen til sin egen tid, hvori han benytter sig af ældre og nu tabte krøniker som forlæg, bl.a. Theophilus af Edessa (8. årh.)

Og Umar (1) kom til Damaskus og gav et løfte til indbyggerne i Damaskus [med hensyn til deres liv og sikkerhed], og de åbnede portene til araberne. Derfra sendte han Khalid med en hær til landet ved Aleppo og Antiokia og mange mænd omkom. Og desuden, da mænd og kvinder og unge og jomfruer var samlet til festivalen i klosteret Mar Simeon Stylites, kom araberne over dem og førte dem alle bort i fangenskab. [...]

Og i arabernes femtende år [636] kom Umar til Palæstina, og Sophronius, biskoppen af ​​Jerusalem, gik ud for at møde ham. Og biskoppen modtog [hans] løfte om sikkerhed i hele landet. Umar skrev også et segl til ham (2), og det blev også dekreteret, at ingen jøde skulle bemyndiges til at bo i Jerusalem. [...]

Og derfra passerede Umar gennem Syriens byer, og han undertvang dem alle. Og han krydsede Eufrat mod øst, og borgerne i Edessa gik ud til ham, og fik et ord [tilsagn] angående deres by. Tella og Dara, som han ikke belejrede, indtog han med storm, og han dræbte romerne (3) der var heri. Og i arabernes nittende år [640] befalede Umar, at alle landene under hans herredømme skulle takseres med henblik på kopskat.

 

Fra Bar Hebraeus’ krønike (Chronicon Syriacum) afs. 101, 103. Her efter E. A. W. Budge (overs.): The Chronography of Bar Hebraeus. Oxford 1932, vol. 1, s. 94, 96. Tilbage til Under halvmånen: Israel / Palæstina / Syrien > 

(1) Umar I, khalif 634-644

(2) Segl (sigullum), autoriseret skrivelse

(3) romerne (rhomaye), dvs. byzantinere


< Dokumentationscenter: Under halvmånen

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg