Ibn Abi Zayd al-Qayrawani: Retningslinjer for jihad (900-tallet)

Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani (922-966) var jurist af den såkaldte Maliki-skole – en af de fire anerkendte sunni-muslimske retsskoler (madhabib), der fortolker den islamiske lov.

Jihad er en guddommeligt fastsat pligt. Dens udførelse af nogle kan fritage andre. Vi malikitter fastholder, at det er bedst ikke at indlede fjendtligheder med fjenden, før man har tilbudt denne at tage imod Allahs religion, medmindre fjenden angriber først. De har da valget mellem enten at konvertere til islam eller betale kopskat (jizya), hvorefter krigen kort herefter vil blive erklæret imod dem.

 

Overs. fra arabisk af Leon Bercher: Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, La Risala (Epitre sur les elements du dogme et de la loi de l'Islam selon le rite malikite.), 5 udg. Algiers (1960) s.165. Her efter B. Ye'or: The Dhimmi - jews and Christians under Islam. Cranbury 1985, s.161. Tilbage til Under halvmånen: Generelle udsagn >


< Dokumentationscenter: Under halvmånen

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg