< Dansk identitetshistorie - Kildearkivet Skræp

De ældste tider / Vikingetid / Tidlig middelalder

< >

Årstal i parentes henviser til teksternes affattelsestidspunkt


Procopius: Om herulernes vandringer og danerfolket (omkr. 550)
Jordanes: Om folkeslagene på Scandza (omkr. 550)
Gregor Florentius af Tours: Om danernes plyndringstogt mod den galliske kyst omkr. 517 (slutn. 500-tallet)
Vidsid (600-tallet)
Alcuin: Om Willibrords mission hos danerkongen omkr. 710 (omkr. 790)
Fra Bjovulf-kvadet (700-tallet)
Frankiske rigsannaler: Om danerkongen Sigfred (omkr. 820)
Frankiske rigsannaler: Om Godfred og Danevirke (omkr. 820)
Frankiske rigsannaler: Om forhandlinger mellem frankere og danere (omkr. 820)
 
 
Frankiske rigsannaler: Om danerkongen Godfreds sønner (omkr. 829)
Thegans krønike: Om daneren Hemming (omkr. 837)
St. Germains mirakler: Om kampene om Paris 845 (omkr. 850) - Under forberedelse
Årbøgerne fra St. Bertin: Danere og plyndringer (omkr. 855)
Ermoldus Nigellus: Om danerne (omkr. 870)
Fra Ansgars levned (omkr. 870) - Under forberedelse
Abbo: Om kampene om Paris 885-86 (890´erne) - Under forberedelse
Årbøgerne fra Fulda: Strid blandt danerne (omkr. 887)
Årbøgerne fra Fulda: Uro ved danernes grænse (omkr. 887)
Årbøgerne fra Fulda: Kampe mod danerne (omkr. 887)
Årbøgerne fra Fulda: Slaget ved Dyle mod danerne (slutn. 800-tallet)
Årbøgerne fra St. Vaast: Forhandling med danere (slutn. 800-tallet)
Ottars rejseskildring om Danmark (slutn. 800-tallet)
Wulfstans rejseskildring om Danmark (slutn. 800-tallet)
Fra fredsaftale mellem kong Alfred og danerkongen Guthrum (886)
Reginos krønike: Om normannerne fra Danmark og deres plyndringer (omkr. 906)
Reginos krønike: Om Hugo og daneren Godfred (omkr. 906)
Den lille Jellingesten om Thyra, Danmarks pryd (omkr. 935)
Widukind af Corvey (omkr. 968) Under forberedelse
Den store Jellingesten om Gorm, Harald, Danmark og danerne (omkr. 985)
Skivumstenen om Kætill fra Danmark (slutn. 900-tallet)
Karlevistenen om Sibbe fra Danmark (slutn. 900-tallet)
Kong Æthelreds traktat mellem englændere og danskere (994)
Massakre på danske nybyggere i England 1002 (omkr. 1002)
Thietmar af Merseburg: Om danernes hedenske skikke (omkr. 1015)
Dudo af St. Quentin: Om folkeskikke, baggrunden for normannernes plyndringsrejser og danernes oprindelse (ca. 1015)
Dudo af St. Quentin: Om danerfyrsten Rollos fordrivelse fra danernes rige og kampe for at vinde nyt land (ca. 1015)
Dudo af St. Quentin: Om Herman af Saxens danskkundskaber (ca. 1015)
Dudo af St. Quentin: Om normannerprinsen Richards danskundervisning (ca. 1015)
Vilhelm af Jumièges: Om danernes og normannernes oprindelse og bosættelse i Frankien (omkr. 1070)
Vilhelm af Jumièges: Om danermassakren i 1002 og Svend Tveskægs hævn (1070)
Adam af Bremen: Beskrivelse af Nordens øer - danerne og deres land, Danmark (omkr. 1075)
Markus Skeggjason: Om danerfolkets konge Erik Ejegod (omkr. 1107)
Ælnoth: Om sig selv - udlænding i Danmark (omkr. 1122)
Ælnoth: Om Svend Estridsen som folkets beskytter mod fremmede (omkr. 1122)
Ælnoth: Om Harald Hen og danerfolkets folkevalgte konger (omkr. 1122)
Ælnoth: Om Knud den Helliges upopularitet i danerfolket (omkr. 1122)
Juvanus af Bamberg: Om landet og folket (1120´erne)
Roskildekrøniken: Om drabet på Knud Lavard og splid blandt danerne (omkr. 1140)
Roskildekrøniken: Om slaget ved Fodevig - Magnus, Danmarks blomst (omkr. 1140)
Roskildekrøniken: Om Svend, Knud og Valdemar - borgerkrig blandt danerne (omkr. 1140)
Paderbornårbogen: Om den danske konges forfølgelse af tyskere i Danmark (omkr.1144)
Lund Domkirkes gavebog: Om slaget ved Fodevig og tabene for Danmark (omkr. 1145)
Lejrekrøniken: Om Danmarks tilblivelse (omkr. 1150)
Ærkebiskop Eskils gidselsbrev - om sine lidelser for det danske riges og kirkes ære (1157)
Ordinalet: Om anklager mod Knud Lavard for brud på landets skikke (omkr. 1170)
Helmold: Om Knud Lavards død og de indre fejder i Danmark (omkr. 1170)
Helmold: Om kong Svens undertrykkelse af sine landsmænd - folket (omkr. 1170)
Helmold: Om Rygens erobring - Valdemars undertrykkelse af udenlandske folkefærd (omkr. 1170)
Helmold: Om danernes kampe mod slaverne - danerkongen hævner sit folks lidelser (omkr. 1170)
Sven Aggesen: Indledende bemærkninger om danske bedrifter (1180´erne)
Sven Aggesen: Om kong Skjold - danernes første konge (1180´erne)
Sven Aggesen: Om danernes kamp mod tysk opblæsthed (1180´erne)
Sven Aggesen: Om Thyre Danebod, Danevirke og kampen for danernes frihed (1180´erne)
Sven Aggesen: Om danernes frihed for udlændinges magt (1180´erne)
Sven Aggesen: Om danerne og valget af deres konge (1180´erne)
Valdemar I´s gravplade i Ringsted - Valdemar, Fædrelandets befrier! (slutn. 1100-tallet / beg. 1200-tallet)

 

Illustrationer:

Øverst: Lodbrogsønnernes landgang, illustration fra den engelske St. Edmund legende (ca. 1100)

Nederst: Den store Jellingesten (ca. 985)

 

FØLGENDE PERIODE >

  
 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg