T. S. Eliot: Sandhedens evige kilde

Vi har vænnet os til at betragte “fremskridtet" som om det altid manifesterer sig på alle områder samtidig; vi har endnu til gode at lære, at det kun er gennem en anstrengelse og disciplin som er større end den samfundet hidtil har indset nødvendigheden af at pålægge sig, at materiel indsigt og magt kan vindes uden tab af åndelig indsigt og magt [...] Vi trænger til at lære at se verden som kirkefædrene så den; og hensigten med at gå tilbage til kilderne er, at vi kan blive i stand til at vende tilbage til vor egen situation med større åndelig indsigt. Vi trænger til at vinde følelsen af gudsfrygt tilbage, således at den kan over­vindes af det religiøse håb.

Jeg ville ikke sætte pris på forlade læseren i den tro, at jeg har forsøgt at bidrage med endnu en amatør-skitse af en abstrakt og urealiserbar fremtid: den slags modeltegninger som den doktrinære bruger som grundlag for sin kritik af politikernes stykvise og dagligdags anstrengelser. Deres virksomhed må fortsætte; men dersom vi ikke magter at finde et mønster, hvor alle livets pro­blemer kan finde sin plads, er det sandsynligt, at vi kom­mer til gøre kaos endnu mere kompliceret end det er. Så længe vi f.eks. betragter finanser, industri, handel, jord­brug alene som konkurrerende interesser som man fra tid til anden må forsone med hverandre på bedste måde, og så længe vi betragter "uddannelse" som et gode i sig selv som enhver har ret til et maksimum af, men uden at vi opstiller nogen idé om det gode liv for samfundet eller for individet - så længe kommer vi til at bevæge os fra det ene ubekvemme kompromis til det andet. Det gives kun et alternativ til den raske og enkle udformning af samfundet ud fra målsætninger som blot er verdslige og materielle, og derfor ligeså flygtige som succes i verden. Politisk filosofi får sin sanktion fra etikken, og etikken fra religionens sandhed; og det er derfor kun ved at vende tilbage til sandhedens evige kilde, at vi kan håbe på at kunne realisere en samfundsform som ikke for­sømmer noget væsentligt aspekt af virkeligheden, til sit eget endelige fordærv.

 

Fra The idea of a Christian society (1939). Læs mere om T. S. Eliot >

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg