< Politisk idéhistorie
 

Venstrefløjskritik

M o d  u t o p i s m e n ,  n a i v i s m e n 
o g  t o t a l i t a r i s m e n

 
 


Lad os indse, at ligheden tager sigte på det abstrakte; det er ikke menneskene,
som er lige, for menneskene er ikke trekanter eller firkanter.

- G. Marcel

 
 

 

I både liberalismens og socialismens utopiske målsætninger og bestræbelser har kimene til politisk fanatisme og totalitarisme ofte ligget skjult. Med stor ideologisk tiltro til egne politiske idéers universelle overlegenhed og historiske rolle satte man sig for at opbygge henholdsvis det "retfærdige" og det "klasseløse" samfund. Med udgangspunkt i den naive og nærmest metafysiske forestilling om ”det fornuftige individ” og dets universelle rettigheder, eller i den umenneskelige vision om skabelsen af et nyt socialistisk samfund og en dertil hørende særlig mennesketype, har man gennem tiden sat sig for at nedbryde og destruere de elementer i kulturer og samfund, der blev anset for ”utidssvarende”, ”umoderne” eller ideologisk urene. På den baggrund var man desuden i stand til at udpege særlige typer af politiske modstandere, der kunne karakteriseres og kategoriseres som afgørende hindringer for virkeliggørelsen af menneskehedens lykke. Elimineringen af ”de kontrarevolutionære”, ”de reaktionære”, borgerskabet, kapitalistklassen etc. vha. af guillotiner og Gulag-lejre vidner således ikke blot om den dybeste politiske fanatisme, men ligeledes om et indgående had til den nedarvede tradition, den nationale kultur, den vestlige civilisation og kristendommen. Selvom dette had i dag har fundet mere fredelige udtryksformer, præges venstrefløjen stadig af de samme idealer og målsætninger. Og disse søges stadig realiseret - dels gennem destruktion af national selvbestemmelse og suverænitet vha. hævdelsen af såkaldte humanistiske principper og universelle menneskerettigheder, dels gennem undergravningen af den nationale kernekultur og den folkelige sammenhængskraft vha. en omfattende indvandring til Vesten fra især muslimske lande - en politik, der har nydt, og stadig nyder, venstrefløjens aktive støtte på trods af de for den vestlige verden katastrofale økonomiske, kulturelle og sociale følger. Alligevel - og trods evidente beviser for det modsatte - dyrkes multikulturalisme som et gode. Samtidig fremholdes et historisk, religiøst og kulturelt fortegnet billede af forholdet mellem Islam og Vesten i fortiden og i nutiden.

 


 

 

LITTERATUR, FORSKNING, ANMELDELSER

Venstreekstremisme - Fra Den franske revolution til Den kolde krig

Nyere litteratur >
Anmeldelser >
Tekster på nettet >
Citater >

 

Humanisme, demokratisme og menneskerettigheder

Nyere litteratur >
Anmeldelser >
Tekster på nettet >
Citater >

 

Multikulturalisme, indvandring og samfund

Nyere litteratur >
Anmeldelser >
Tekster på nettet >
Citater >

 

Islam og Vesten

Nyere litteratur >
Anmeldelser >
Tekster på nettet >
Citater >

 

 


 

 

Venstreekstremisme - Fra Den franske revolution til Den kolde krig


Jeg har aldrig næret tvivl om, men altid set ganske klart, at kommunismen
måtte blive den fare, vor civilisation skulle bekæmpe
efter nazismen og fascismens nederlag.

- W. Churchill

Se ligeledes dokumentationscenter: Rød terror

 
 

Nyere litteratur:

Kronologisk ordnet

J. Chang & J. Halliday: Mao - den ukendte historie (2005)
B. Jensen: Stalin. En biografi (2005)
A. Holm og P. Scharff Smith (red.): Idealisme og fanatisme. Opgøret om venstrefløjen under den kolde krig (2003)
B. Jensen: Stalinismens Fascination og danske venstreintellektuelle [1984] (2002)
S. Courtois o.a.: Kommunismens sorte bog. Forbrydelser, terror, undertrykkelse [1997] (2002)
B. Jensen: Gulag og glemsel. Ruslands tragedie og Vestens hukommelsestab i det 20. århundrede (2002)
R. Kosiek: Die Frankfurter Schule und ihre zersetzenden Auswirkungen (2001)
Y.-M. Adeline: La Droite où l'on n'arrive jamais (2000)
N. Jæger: Det historiske svigt (1999)
B. Haarder (red.): Hvem holdt de med? En debatbog om hvorfor politisk aktive på den yderste venstrefløj var i PET’s søgelys under Den Kolde Krig (1999)
B. Jensen: Bjørnen og haren. Sovjetunionen og Danmark 1945-1965 (1999)
J. E. Haynes & H. Klehr: Venona. Decoding Soviet Espionage in America (1999)
M. Herborg & P. Michaelsen: Ugræs - Danske Stasikontakter (1999)
A. Weinstein & A. Vassiliev.: The Haunted Wood: Soviet Espionage in America—The Stalin Era (1999)
M. Plum: Bombardér hovedkvarteret – hvad venstrefløjen sagde, skrev og bedrev fra Stalins død til efter Murens fald (1998 - 2. udg. 2000)
K. L. Billingsley: Hollywood Party: How Communism Seduced the American Film Industry in the 1930’s and 1940’s (1998)
J. Coleman: One World Order. Socialist Dictatorship (1998)
A. Finkielkraut: Defeat of the Mind [1987] (1995)
P. Moreau & J. P. Lang: Linksextremismus. Eine unterschätzte Gefahr (1996)
M. Herborg & P. Michaelsen: Stasi og Danmark. De østtyske arkiver afslører agenter og medløbere (1996)
G. G. Galster: 5. kolonne. 14 års kamp mod nedbrydningen af dansk kultur ( 1995)
K. R. Röhl: Deutsches Phrasenlexikon. Politisch korrekt von A- Z (1995)
A. Busk Madsen: Folket og de intellektuelle (1993)
K. R. Röhl: Linke Lebenslügen. Eine überfällige Abrechnung (1994)
P. Johnson: Intellektuelle (1989)
T. Sowell: Conflict og visions (1988)
Poul Johnson: Verdenshistorie fra 1917-1980 (1983)
Ældre:
R. Aron: The Opium of the Intellectuals [1955] ( 1957)

^

     
 

^

   
   
   
     
 

^

     
 

^

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
 

Humanisme, demokratisme og menneskerettigheder


Når folk snakker om ”menneskerettigheder”, har jeg
altid mere eller mindre på fornemmelsen at de banker løs på mig.

- M. Houellebecq

 
 

Nyere litteratur:

Kronologisk ordnet

Robert D. Kaplan: Var demokratiet blot for en stund? Da. overs. 2003 NOMOS 1:2
E. Meier Carlsen: De overflødiges oprør - en trussel mod demokratiet? (2001)
S. Jørgensen: Demokrati. I fortid, nutid og fremtid. (2001)
K. Sørlander: Om menneskerettigheder - er en global etik mulig? (2000)
S. Krarup: Dansen om menneskerettighederne (2000)
J. A. Gentry: The Cancer of Human Right (1999)
Alain Finkielkraut: In the Name of Humanity (1999)
T. Sowell: The Quest for Cosmic Justice (1999)
R. D. Kaplan: Was Democracy Just a Moment? (1997)
K. J. Groth: Die Diktatur der Guten. Political Correctness (1996)
T. Sowell: The Vision of the Anointed (1996)
J. Thompson: Justice and World Order. A Philosophical Inquiry (1992)
Ældre:
S. Krarup: Demokratisme (1968)

^

     

^

     
 

Tekster på nettet:

Thomas Helbig Hansen: "Afghanistan og kampen for fædrelandet", NOMOS 8:1 [kommer snart]

^

 
Jean Fischer: "Er liberalismen urealistisk?", NOMOS 7:1 [kommer snart]
 
 
Thomas Helbig Hansen: "Homoseksuelle ægteskaber - borgerret eller ideologisk felttog?", NOMOS 7:1 [kommer snart]
 
   
   
   
   
   
   
     
 

^

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
 

Multikulturalisme, indvandring og samfund


Den negative effekt af heterogenitet skyldes primært
den kendsgerning, at individer har større tillid til dem,
der er mere ensartet i forhold til én selv.

- A. Alesina

 
 

Nyere litteratur:

Kronologisk ordnet

T. Sarrazin: Deutschland schafft sich ab: Wie wir unser Land aufs Spiel setzen (2010)
K. Støvring: Sammenhængskraft (2010)
R. Pittelkow: Mit liv som dansker (2009)
Jerry Z. Muller: Us and Them. The Enduring Power of Ethnic Nationalism (2008) Da. overs. i NOMOS 6:2
M. Uhrskov: Et delt folk. Dansk udlændingepolitik 1983-2008 (2008)
S. P. Huntington: Civilisationernes sammenstød. Mod en ny verdensorden [1996] (2006)
Karen Jespersen & Ralf Pittelkow: De lykkelige danskere (2005)
S. P. Huntington. "Særtilfældet mexicansk indvandring", Da. overs. i NOMOS 4:2
K. Bluitgen: Til gavn for de sorte - om tilslørede øjne i den danske indvandrerdebat (2002)
A. Browne: Do We Need Mass Immigration? The Economic, Demographic, Environmental, Social & Developmental Arguments Against Large-Scale Net Immigration to Britain (2002)
T. Højrup: Dannelsens dialektik - etnologiske udfordringer til det glemte folk (2002)
L. E. Harrison & S. P. Huntington: Culture Matters: How values shape Human Progress (2000)
R. D. Putnam: Bowling alone. The Collapse and Revival of American Community (2000)
D. L. Horowitz: Ethnic Groups in conflict (2000)
K. Willrich: Von der Unfreiheit eines multikulturellen Menschen (2000)
G. Faye: La Colonisation de L'Europe (2000)
M. Camre: Danmark ved en korsvej. Velfærd, frihed og moral i 1990’erne (1996)
F. Fukuyama: The Great Disruption. Human Nature and the Reconstitution of Social Order (1999)
T. Sowell: Barbarians Inside the Gates (1999)
S. Skirbekk: Ideologi, myte og tro ved slutten av et århundre: Sociologisk kulturteori og funktionsanalyse (1999)
B. Tibi: Europa ohne Identität? Die Krise der multikulturellen Gesellschaft (1998)
A.J. Schmidt: The Menace of Multiculturalism. Trojan Horse in America (1997)
D. D'Souza: The End of Racism: Principles for a Multiracial Society (1997)
T. Sowell: Migrations and Cultures - A World View (1996)
B. Schwarz: "The Diversity Myth" (1995) (Da. overs. i NOMOS 6:1)
P. Brimelow: Alien nation: common sense about America’s immigration disaster (1995)
F. Fukuyama: Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity (1995)
R. D. Putnam: Making Democracy Work - Civic Traditions in Modern Italy (1994)
T. Sowell: Race and Culture - A World View (1994)
D. D’Souza: Illiberal Education. The Politics of Race and Sex on Campus (1991)
E. Todd: The Explanation of Ideology: Family Structures and Social Systems (1989)
E. Todd: The Causes of Progress : Culture, Authority and Change (1987)
J. Garreau: The Nine Nations of North America (1981)

^

     
 

^

     

^

Kasper Støvring: Kapitel 2 af bogen "Sammenhængskraft”, NOMOS 8:1 [kommer snart]
Michael Pihl: ”Myte og realitet om Alexander den Stores magtpolitik”, NOMOS 8:1 [kommer snart]
Enoch Powell: ”Som romeren, synes jeg at se ’Tiberen skumme af meget blod’”, NOMOS 8:1 [kommer snart]
Morten Uhrskov Jensen: ”Opdragelsen af danskerne”, NOMOS 7:2 [kommer snart]
   
   
   
     
 

^

   
   
   
   
     
 
 
 

Islam og Vesten


Jeg ved, at venstrefløjen har en mængde bortforklaringer på,
hvorfor 19 individer valgte at tage tusindvis af mennesker med sig i døden for
at komme i paradis. For mig at se udspringer begivenhederne
11. september imidlertid af det reneste religiøse had.

- V.S. Naipaul

Se ligeledes dokumentationscenter: Under halvmånen

 
 

Nyere litteratur:

Kronologisk ordnet

K. Jespersen & R. Pittelkow: Islams magt. Europas ny virkelighed (2010)
L. Hedegaard & M. Camre: 1400 års krigen. Islams strategi, EU og frihedens endeligt (2009)
Melanie Philips: U-civilisationernes sammenstød (2009) Da. overs i NOMOS 7:2
M. Steyn: Lights Out: Islam, Free Speech And The Twilight Of The West (2009)
Geert Wilders: I løbet af en generation eller to vil USA spørge sig selv: Hvem mistede Europa? (2008) Da. overs. i NOMOS 6:2
K. Møller: Vejen til Damaskus. Dansk islamforskning 1885-2005 (2008)
S. P. Huntington: Civilisationernes sammenstød. Mod en ny verdensorden [1996] (2006)
B. Bawer: While Europe Slept: How Radical Islam is Destroying the West from Within (2006)
K. Jespersen & R. Pittelkow: Islamister og naivister - et anklageskrift (2006)
M. Steyn: America Alone: The End of the World as We Know It (2006)
Ayaan Hirsi Ali: Jeg anklager (2005)
Martin Krasnik: De retfærdige. En islamisk stafet (2005)
R. Spencer: The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades) (2005)
Bat Ye'or: Eurabia: The Euro-Arab Axis (2005)
Ibn Warraq: Derfor er jeg ikke muslim (2004)
J. Gray: Al Queda and What It Means to Be Modern (2003)
H.M. Brix, T. Hansen & L. Hedegaard: I krigens hus - Islams kolonirisering af Vesten (2003)
Theodore Dalrymple: Barbarerne ved portene til Paris (2002) Da. overs i NOMOS 7:1
B. Lewis: Hvad gik galt? Vestens påvirkning og Mellemøstens svar (2002)
R. Gunaratna: Inside Al Qaeda. Global Network of Terror (2002)
Bat Ye'or: Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide (2002)
Roger Scruton: The West and the Rest. Globalization and the Terrorist Threat (2002)
R. Pittelkow: Efter 11. September. Vesten og Islam (2002)
H. M. Brix & T. Hansen: Islam i Vesten - På Koranens vej? (2002)
O. Fallaci: The Rage and The Pride (2002)
A. Del Valle: Guerres contre L'Europe (2000)
M. Norval: Triumph of Disorder: Islamic Fundamentalism, the New Face of War (1999)
P. Fregosi: Jihad in the West. Muslim conquest from 7th. to the 21th. Centuries (1998)
Bat Ye'or: The Decline of Eastern Christianity under Islam: From Jihad to Dhimmitude (1996)
W. Kaminer: All the Rage – culture and crime (1996)
Bat Ye'or: The Dhimmi: Jews and Christians under Islam (1985)
 
Ældre:
Enoch Powell: Som romeren, synes jeg at se "Tiberen skumme af meget blod" (1968). Da overs. NOMOS 8:1

^

     
 

Anmeldelser:

Jørgen Grimstrup: Laurids (2009), NOMOS 7.2 [kommer snart]

^

 
Ralf Pittelkow: Mit liv som dansker (2009), NOMOS 7:1 [kommer snart]
 
 

 

   
     
 

Tekster på nettet:

Morten Uhrskov Jensen: ”Opdragelsen af danskerne”, NOMOS 7:2 [kommer snart]

^

 
Jørgen Grimstrup: ”Slaveriet i den arabisk- og tyrkisk-muslimske verden”, NOMOS 7:2 [kommer snart]
 
 
Morten Uhrskov Jensen: ”Blandt kriminelle muslimer. Interview med Nicolai Sennels”, NOMOS 7:1 [kommer snart]
 
   
   
 

^

   
   
   
   
 
 
 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg