J. Evola: Om den moderne civilisation

Denne nuværende ”civilisation”, udgående fra vestlige arnesteder, har udbredt smitten til ethvert land, der stadig var sundt og har til alle samfundslag og folkeslag skænket følgende ”gaver”: rastløshed, utilfredshed, harme, trangen til at drage længere og hurtigere og den manglende evne til at besidde eget liv i enkelhed, uafhængighed og balance. Moderne civilisation har skubbet mennesket fremad; det har skabt en indre trang til stadigt større antal af ting; det har gjort ham mere og mere utilstrækkelig overfor sig selv og magtesløs. […]

Selvom den skulle være dømt til at forgå, er den moderne civilisation bestemt ikke den første til at blive udryddet og heller ikke den hvorefter ingen anden følger. I det liv, der tilhører det, der bestemmes at sted og tid, slukkes og tændes lys fortløbende, cykluser får en ende og nye begynder Som jeg har sagt var cyklusens doktrin kendt af det traditionelle menneske og kun det moderne menneskes uvidenhed har forledt ham til at tro, at hans civilisation, der er karakteriseret af de dybeste rødder i det timelige og afhængige element, vil opleve en anderledes og privilegeret skæbne.


Fra Revolt against the modern world, s.336, 363. Venligst indsendt af Jacob Christiansen. Læs mere om J. Evola >

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg