S. P. Huntington

(1927-2008)

Amerikansk politolog, Weatherhead professor of government ved Harvard University, medlem af the Council of Academic  Advisers of the American Enterprise Institute og forfatter af en række værker, af hvilke The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996) og Who Are We? — America's Great Debate (2004) er nogle af de bedst kendte.

Den skelsættende artikel 'Civilisationernes sammenstød?' ('Clash of Civilizations?') blev offentliggjort i tidsskriftet Foreign Affairs i sommeren 1993.  Heri fremlagde Huntington sin teori om, at konflikterne i verden i fremtiden ikke ville være af ideologisk art (som under Den kolde krig), men bunde i kulturelle / civilisatoriske uoverensstemmelser. Artiklen vakte stor debat, og Huntington svarede i 1996 sine kritikere med bogen The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Huntingtons analyser var skarpe, grænsende til det profetiske, og det slår læseren, at hans gamle essay måske har større relevans i dag, end da det blev forfattet. I dag står det nemlig klart, at ”kulturmødet” mellem Vesten og Islam næppe udelukkende vil være præget af det multikulturelle samfunds harmoni, men af dybe kulturelle konflikter, ganske som Huntington forudså. Denne erkendelse har dog ikke vakt ikke glæde blandt mere politisk korrekte forskere og meningsdannere, der hurtigt kom til at anse Huntington, som ”manden, der ikke måtte få ret.”

En afgørende pointe hos Huntington er, at civilisationer er så distinkte enheder, så tanken om universelle værdier dybest set er meningsløs og snarere skal ses som én kulturs forsøg på at påtvinge andre kulturer dens værdisæt. Heller ikke denne, i bund og grund ikke-imperialistiske, tanke er populær på bjerget. Her kan både hjemlige kulturradikale og neo-konservative ideologer slå syv kors for sig og bedyre, at menneskerettighederne er universelle, skønt de ene og alene udspringer af en vestlig tankegang.

Huntington beskæftigede sig siden med sin civilisationstese i en konkret amerikansk sammenhæng, og det kom der i 2004 bogen Who Are We ud af. Desuden tog han med artiklen 'Særtilfældet mexicansk indvandring' ('The Special Case of Mexican Immigration' fra 2000) fat på den amerikanske indvandringsdebat. Artiklen afstedkom en ophedet debat i USA (bogen, et par år senere, gjorde det i endnu højere grad). Huntington beskyldtes blandt meget andet for nativism, for at være den fremtidsforskrækkede hjemmefødning, der ikke kunne indse, at ubegrænset mexicansk indvandring henover en ikke-beskyttet grænse ved Rio Grande var en naturlig følge af globaliseringen. Huntington tillod sig ikke mindst at gøre op med multi-kulti-ideologien og påpegede, at USA historisk ikke er en smeltedigel, The Melting Pot, men snarere en »tomatsuppe«, hvor der løbende er tilføjet nye krydderier, men grundlæggende var der fortsat tale om en tomatsuppe, en anglo-protestant core culture. Tilbage til persongalleri >

 

Læs endvidere:

Morten Uhrskov Jensen: "Clash of Civilisations"; NOMOS 4:2

 


Tekster af S. P. Huntington:

Under forberedelse
 

 


Bibliografi (udvalgte titler):

Clash of Civilizations? (1993)
Da. overs. Civilisationernes sammenstød?, v. A. Tonnesen, Kbh. 2006

The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996)
Da. overs. Civilisationernes sammenstød. Mod en ny verdensorden, v. P. Mollerup, Kbh. 2006

The Special Case of Mexican Immigration (2000)
Da. overs. i NOMOS 4:2

Who Are We? — America's Great Debate (2004)

 

 

 

 

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg