Marsiglio af Padua

(1280-1340)

Politisk og kirkelig reformator. I sit hovedværk Defensor Pacis (Fredens forsvarer), beskriver han staten som en sammenslutning af individer, hvis forfatning afhænger af tid og omstændigheder og bestemmes af folket. Han opstiller et nationalstatsideal og havde, ganske som Machiavelli og Dante, Italiens samling som mål. Den lovgivende magt skulle ifølge Marsiglio ligge hos folket/borgerne, mens lovens form udarbejdedes af retslærde. Den udøvende magt besad fyrsten, der valgtes af folket. Kirkens myndighed i verdslige sager skulle afskaffes. Som følge af sine angreb mod kirken blev han i 1327 bandlyst, men levede til sin død under Ludvig af Bayerns beskyttelse. Fra hans hof forsvarede han kejserdømmets ret over for paven. Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af Marsiglio af Padua:

Under forberedelse
 

 


Bibliografi (udvalgte titler):

Defensor Pacis (1324)
Eng. v. A. Gerwith, Marsilius of Padua: Defensor Pacis. Toronto (1980) / The Defender of the Peace, v. A. Brett (2005)

 

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg