G. Mazzini

(1805-1872)

Italiensk revolutionsmand og politiker. Grundlagde 1831 det hemmelige samfund, Det unge Italien. Arbejdede ivrigt for oprør imod de italienske regeringer og for politiske omvæltninger, der kunne føre til Italiens samling som en føderalistisk republik. Måtte flere gange drage i landflygtighed, hvorfra han udgav blade og tidsskrifter, der agiterede for Italiens enhedssag under kampråbet "Kongernes krig er til ende, folkenes begynder". Mazzini vendte flere gange tilbage til Italien for at vække italienernes nationale begejstring og for at deltage i og lede oprørsforsøg. Deltog 1848-49 i Garibaldis oprør og valgtes 1849 til triumvir i den Romerske Republik, men måtte atter flygte. Deltog i Garibaldis erobringen af Sicilien 1860. Fik i 1866 amnesti, men afslog tilbudet om at vende hjem, idet han nægtede at modtage en "benådning for at have elsket Italien over alle ting." Forsøgte 1870 at erobre Rom, men arresteredes. 1871 bosat i Pisa, hvor han døde året efter. Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af G. Mazzini:

Under forberedelse
 

 


Bibliografi (udvalgte titler):

Gli scritti litterarii I-XVIII (1861-91 / 1904) - samlede skrifter

På dansk, Menneskets pligter, v. Vilh. Larsen. Vallekilde 1917. Eng. v. S. Elder Life and Writings of Joseph Mazzini I-VI, London 1864-70 / 1879-91. The Living Thoughts of Mazzini, v. I. Silone, London 1939, Selected Writings, v. N. Gangulee, London 1974

 

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg