C. Montesquieu

(1689-1755)

Montesquieu er kendt for opstillingen af idealet om magtens tredeling i sit hovedværk, L´Esprit des lois (Lovenes ånd). I dette værk skelner Montesquieu grundlæggende mellem tre slags regeringssystemer - republikken, monarkiet og despotiet. I den demokratiske republik stilles borgerne lige, men styreformen kræver af dem ubetinget solidaritet overfor fædrelandet. Demokratiets princip er derfor la virtu - fædrelandskærlighed, borgerdyd og samfundssind. Han gør desuden op med forestillingen om samfundspagten. Mennesker danner ikke samfund, de fødes i det.

Trods sin dyrkelse af "den universelle fornuft" havde Montesquieu dog i sine mangfoldige studier af staters indretning et åbent øje for folks og nationers kulturelle særpræg. I samme værk forfægter han derfor ligeledes den anskuelse, at en stats love er afhængig af landets sæder, religion, klima osv. Derfor er de nationale love "i den grad særegne for det folk, de er skabt for, at det er et rent tilfælde, når én nations love kan passe for en anden." Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af C. Montesquieu:

Under forberedelse
 

 


Bibliografi (udvalgte titler):

L´Esprit des lois (1746)
Da. v. M. Klenow, Om lovenes ånd. Kbh. 1998

 

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg