L. v. Ranke

(1795-1886)

Tysk historiker. Udgav flere omfattende historiske afhandlinger. Hans Zur Kritik neuerer Geschichtschreiber (1824) blev banebrydende for den videnskabelige historieforskning og den kildekritiske metode. Derudover kom han med selve sit syn på fortiden ligeledes til at stå som en af de vigtigste repræsentanter for historismen. Vægten lagdes på det historisk givne i dets egenart - de historiske fænomeners særegne individualitet ("das Einmalige"). Historiens opgave var ikke at dømme fortiden, men så objektivt og upartisk som muligt at skildre den konkrete fortidige virkelighed ("wie es eigentlich gewesen") i modsætning til det udfra generaliserende teorier tænkte eller konstruerede. Ranke videreførte Herders ideer om hver epokes selvstændighed og særpræg. "Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott, und ihr Wert beruht gar nicht auf dem, was aus ihr hervorgeht, sondern in ihrer Existenz selbst, in ihrem eigenen Selbst." Enhver epoke måtte så vidt muligt forstås udfra egne forudsætninger - det tids- og stedbundne. Samme grundholdning kom til udtryk i en politisk sammenhæng, idet Ranke i sit Historisch-politische Zeitschrift I-II (1832-36) gik imod den doktrinære liberalisme og udenlandske (engelske, franske, nordamerikanske) politiske ideer ved i stedet at betone hensynet til staternes (de tyske) historisk udviklede ejendommeligheder. Udnævnt til Preussens historiograf 1841. Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af L. v. Ranke:

Under forberedelse
 

 


Bibliografi (udvalgte titler):

Historisch-politische Zeitschrift I-II (1832-36).
Hamborg/Berlin. Genoptr. m. indl. C. Varrentrapp, Vaduz 1981

Samlede værker: Aus Werk und Nachlass, udg. W. P. Fuchs T. Schieder. München 1964 ff

 

 

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg