J.-J. Rousseau

(1712-1778)

Rousseau er kendt for sin stærke, næsten spartanske, civilisationskritik, hvormed han spiddede sin samtids overforfinede kulturliv og oplysnings- og fremskridtstro. Med den "moderne korruption" forstod han sædernes fordærv som følge af "fremskridt" og dyrkelse af videnskaberne, der tilskyndede til uvirksomhed, ødelagde forsvarsviljen og de militære dyder. Alt sammen imod naturens krav og undergravende for sjælens ligevægt. Rousseau nærede en stor kærlighed til sit schweiziske hjemland og sin hjemby Genève, trods lange perioder i landflygtighed. I en tid præget af kosmopolitiske strømninger, måtte han spørge sig: "Hvorfor bliver man hånet for at være patriot?" og i sine statsteoretiske skrifter fremhævede han fædrelandskærlighedens store betydning for samfundet. Borgerne skulle bindes sammen af folkelig sammenhørighed, nationalopdragelse og "dyrkelse af den fælles folkelige kult". Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af J.-J. Rousseau:

Småcitater om nationen
 

 


Bibliografi (udvalgte titler):

Contrat sociale (1762)
Da. v. A. V. Schanz (et al.) Samfundspagten. Kbh. 1987

Projet du Constitution pour la Corse / Lettre sur la législation des Corses (1764)
Eng. v. F. Watkins, Jean Jacques Rousseau: Political writings. Madison, Wis. 1986

Considerations sur le gouvernement de Pologne (1772)
Eng. v. F. Watkins, Jean Jacques Rousseau: Political writings. Madison, Wis. 1986

 

 

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg