< Dokumentationscenter: Rød terror
 
 

Det sagde venstrefløjen i Vesten og i Danmark:

Om brug af vold og terror

 
 
 
 
Under forberedelse:
Kronologisk oversigt - Citater fra terrorledere - Øjenvidner og dokumentation

Se endvidere: Det sagde venstrefløjen: Persongalleri samt Venstrefløjskritik
 

NB: Denne side er under udarbejdelse. Flere citater og periodemæssig inddeling følger.

 

Vi er den røde hævnerskare (1928)

Vi er den røde hævnerskare
he-ja, o-ho
som sidst skal lege hund med hare
heja, o-ho
drukn i vand, blod og brand
hæng på lygten op den fine mand

I Hamburg var der brand og stank
heja, o-ho
så mangen over klingen sprang
heja, o-ho
drukn i vand, blod og brand
hæng på lygten op den fine mand

I Tyskland led vi nederlag
heja, o-ho
I Rusland hersker vi i dag
heja, o-ho
drukn i vand, blod og brand
hæng på lygten op den fine mand

Vor fane er den røde klud
heja, o-ho
vor sovjetstjerne håner Gud
heja, o-ho
drukn i vand, blod og brand
hæng på lygten op den fine mand

Og pengefyrstens datterlil
heja, o-ho
vi sender fluks ad helved’ til
heja, o-ho
drukn i vand, blod og brand
hæng på lygten op den fine mand

En hævnens nat vi hadets kys
heja, o-ho
skal give borgerskabets drys
heja, o-ho
drukn i vand, blod og brand
hæng på lygten op den fine mand

Vi er den røde hævnerskare
heja, o-ho
det er kun gammel gæld vi svarer
heja, o-ho
drukn i vand, blod og brand
hæng på lygten op den fine mand

- Oversættelse fra tysk 1928. Optaget i De røde synger, udgivet af Politisk Revy 1979, jf. M. Plum: Bombadér hovedkvarteret (2000)s.273f.

 
 

Jean-Paul Sartre: En anti-kommunist er en hund (1961)
En anti-kommunist er en hund, det fraviger jeg ikke, og jeg skal aldrig fravige det.
- ”Merleau Ponty”, 1961 – her efter Situations, overs. B. Eisler, New York 1965 s.198

 
 

Jesper Jensen: Om guerillakrig i det højtudviklede velstands- samfund (1968)
Den nye guerilla: Yngre kræfters provokationer, aktioner og lokale oprør [...] har demonstreret, at selv i det højtudviklede velstandssamfund er en guerillakrig mulig.[…] [Den er nødvendig da] de eksisterende magtstrukturer er bygget på vold. […] Den revolu­tionære vold er kun nødvendig, fordi magtstrukturens vold er en realitet. […] I virkeligheden er guerillakrigen begyndt her i landet. Enhver aktion, enhver dannelse af en aktivistgruppe, enhver anfægtelse af magtstrukturen […] selv på et nok så lille og begrænset område — er faser i en guerillakrig.
- J. Jensen: Præk, 1968 (M. Plum: Bombardér hovedkvarteret!, Kbh. 2000, s.65)

 
 

Stefan Ott: Om guerillakrigen mod Systemet (1969)
Vi er alle ofre for Systemet. Det har opdraget os. Det har tvunget os ind i ganske bestemte tankebaner, og det forhindrer os temmelig effektivt i at bryde ud. […] [Dette er et af] ungdomsoprørets hoved­udgangspunkter: Systemet må bekæmpes med alle midler. Ethvert samarbejde med Systemet vil styrke det, i stedet for at nedbryde det. Målet må derfor være Systemets totale sammenbrud. Først da kan noget nyt, noget mere menneskeligt og mere demokratisk bygges op […] Kampen mod Systemet må føres som en guerillakrig.
- Information, d. 28. juni 1969 (M. Plum: Bombardér hovedkvarteret!, Kbh. 2000, s.62, 116)

 
 

Morten Thing og Niels Frølich. Om Det andet Amerika og de kæmpende indokinesiske folk (1969)
Vi fandt ud af, at der findes langt mere effektfulde metoder [end demonstrationer foran den amerikanske ambassade] til at vise sin solidaritet med Det andet Amerika og de kæmpende indokinesiske folk: at ødelægge de institutioner og firmaer, der er inddraget i krigen på fjendens side, ESSO, ØK, American Express, IBM, General Motors, General Elec­tric, Raytheon, Sperry Rand Corporation, Honeywell, Ford, RCA Dupont.
- Politisk Revy maj 1969. Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret (2000) s.114

 
 

Palæstinakomitéen (oprettet af De Danske Vietnamkomitéer): Om den effektive terror (1970)
PFLP's operationer har udgangspunkt i strategien at bekæmpe fjenden, hvor han findes: Zionismen, imperialismen og de arabiske reaktionære. […] [Man bør tilslutte sig] PFLP's parole, der opfordrer til at slå til mod fjenden overalt, at anvende ethvert nødvendigt middel og frit vælge tid og sted, har vist sig at være realistisk og nødvendigt. […] Parolen har vist sin effektivitet på alle planer.
- Bladet Falastin, 1970. Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret (2000) s. 102

 
 

Vagn Søndergaard: Godhed kan kun sejre ved vold (1970)
VOLD — ”Godhed kan kun sejre ved vold”, Nordahl Grieg

Vi lever i et voldssamfund. Det blev bygget på vold. Det består ved vold og det kan kun ændres ved vold [...] Vi vil ikke have krig, men vi er i krig: Det danske politi har gassen parat [...] ØK, ESSO og de andre fra hitlisten er nu under politibeskyttelse, hver gang der er demonstration, og CF-korpset er trådt hjælpende til. Det nære samarbejde mellem politiet og hæren er ved at blive udbygget. […] Det borgerlige samfund, [som] ikke er interesseret i at beskytte mennesket: forureningen, slum­kvartererne, de elendige hospitalsforhold, døden på landevejene [ønsker kun] bevarelsen af ejendomsretten, retten til at udbytte mennesket. […] [Der er] principielt ikke nogen forskel på de amerikanske straffeekspeditioner i Son My og det danske politis motorcykle­straffeekspeditioner op og ned ad Strøget.
- Vietnam-Solidaritet, nr. 8 1970. Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret (2000) s. 115

 
 

De Danske Vietnamkomitéer. Om kampen i Danmark mod USA-imperialismen (1970)
Vi finder ikke, at noget middel er for hårdt i kampen mod USA-imperialismen og dens lakajer, men mener, at de spontane og uor­ganiserede kampe mod politiet, vi de sidste dage har været vidne til, ikke tjener vort politiske formål. Den form for spontanisme, der har været praktiseret, er med til at gøre skellet mellem en lille gruppe militante aktivister og den danske befolkning større og kan føre til en situation, hvor dele af befolkningen og arbejderklassen af den borgerlige statsmagts propagandamaskineri lader sig mobilisere imod den antiimperialistiske bevægelse og dermed mod deres virkelige interesser.
- Udtalelse fra DDVs landsledelse, 23. september 1970. Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret (2000) s. 129

 
 

Jesper Jensen: Om kampen mod den fascistiske stat med alle midler (1970)
I dag er vi allieret med selve fascismen. For USA er ikke blot et fascistisk land, som Hitler-Tyskland var det. USA er selve fascismens sværd og skjold […] om fem-ti år er Danmark en fascistisk politistat. […] Vi vil komme til at se et fascistisk samfund. Vi vil bekæmpe det med alle nødvendige midler. Vores børn vil vokse op i et fascistisk samfund — og komme til at tage del i dets nederlag.
- Politisk Revy, august 1970 (M. Plum: Bombardér hovedkvarteret!, Kbh. 2000, s. 15, 58, 118)

 
 

Bente Hansen: Om vold og revolution (1972)
Det er ikke de revolutionære, der afgør hvor meget vold, der skal forekomme under en revolution […] det afhænger helt af, hvor voldsomt den lille, rige herskerklasse vil vægre sig ved at afgive sin 'ret' til den private ejendomsret. Og af hvor mange støtter disse kan finde i befolkningen, militæret og andre, som er helt vilde med den private ejendomsret.
- Kapitalisme, socialisme, kommunisme: En bog for børn og voksne (1971). Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret! (2000), s.61

 
 

Niels Munk Plum: Om vejen til revolutionen (1971)
Kan venstrebevægelserne samles i et nyt frihedsråd med fælles målsætning? […] Under krigen havde vi et frihedsråd, som oven i købet på tværs af yderliggående politiske modsætninger var i stand til at lede kampen mod en fælles fjende. […] [Den gang var den fælles fjende nazismen, i dag er det] reaktionen. […] Proletarer i alle lande, foren jer!
-
Ekstraparlamentarisme?, foråret 1971. Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret (2000) s. 151-52

 
 

Jean-Paul Sartre: Den kommunistiske revolution kræver likvideringer (1972)
Ethvert revolutionært regime må skille sig af med et vist antal individer, som truer det, og jeg ser ingen anden måde at gøre det på end døden. Man kan altid slippe ud af et fængsel.
- Interview 1972, her efter B. H. Lévy: Sartre – The Philosopher of the Twentieth Century (2003) s.344

 
 

Vibeke Sperling: Om at forsvare Baader-Meinhof og åbning af fronten (1972)
Baarder-Meinhof-gruppen kan og skal naturligvis forsvares over for borgerlige, men en tilbundsgående diskussion indadtil af sabotageaktioner — af problematikken omkring legalitet-illegalitet er en forudsætning for, at den danske venstrefløj kan tage ved lære af f.eks. den tyske venstrefløjs erfaringer [...] De fleste af os er parate til at blæse en lang række virksomheder i luften, for vi har snakket så længe, men vi har åbenbart ikke snakket længe nok og godt nok. Det må være vores opgave at hjælpe med til at få arbejderne og arbejder­nes kommende parti til at give startskuddet til åbning af fronten.
- Politisk Revy, 1972. Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret (2000) s. 236.

 
 

Leif Varmark: Om det ideelle samfund og drabet på borgerskabet (1973)
[Det ideelle samfund, er et] samfund, hvor skæg og ballade hersker, et klasseløst samfund, et lykkeligt samfund, et paradis. […] For at arbejderne kan leve, må de dræbe kapitalisterne. For at arbejderklassen kan komme til magten, må den sende borgerskabet i døden. […] Der er for lidt had her i verden, og det bor i de forkerte hjerter. Der er for få våben her i verden, og de ligger i de forkerte hænder. Der er for lidt revolutionær bevidsthed her i ver­den, og den sidder i de forkerte hoveder.
- Vindrosen nr 3 1973. Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret (2000) s. 135.

 
 

Steen Folke: Om Allende og den ikke-parlamentaristiske vej til socialismen (1973)
Udviklingen viser, hvad der var Allende-styrets fundamentale svagheder. Først og fremmest den manglende mobilisering og bevæbning af de arbejdere og bønder, som var folkefrontsregeringens grundlag. […] Den lære, som kan drages af den seneste udvikling i Chile, er klar: Der findes ikke nogen parlamentarisk vej til socialismen. [...] Kontrarevolutionen har atter vundet en midlertidig sejr.
- VS-tale, 14. september 1973. Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret (2000) s. 193

 
 

Harding Sonne: Om vejen til socialismen via magt (1973)
Vi står nu med endnu et bevis for, at man ikke kan reformere sig til socialismen [...] i Chile som her er sandheden konkret. [...] Kuppet mod Allende kan lære såvel den chilenske som den danske arbejderklasse, at forandring kun kommer med magt, og at man må tvinge den igennem selv […] [så] vil det øjeblikkelige nederlag engang i fremtiden kunne vendes til sejr.
- VS-Bulletin, 5. oktober 1973. Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret (2000) s. 194

 
 

Kommunistisk Forbund: Kampen for socialismen (1973)
Dannelsen af KF betyder en styrkelse af den revolutionære kamp mod stat og kapital. […] Kampen for socialismen går over en ødelæggelse af den borgerlige stat.
- Forbundets program, 1973. Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret (2000) s. 185

 
 

Joachim Israel: Om nødvendig brug vold (1974)
Min konklusion som ved første blik forekommer paradoksal, bliver, at en antivoldsideologi er forfejlet i en situation, hvor det kontra­revolutionære voldsmaskineri er parat til at gå i aktion.             
- Dagbladet Information, 5. juni 1974. Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret (2000) s. 116

 
 

Marxistisk Leninistisk Enhedsforbund (MLE): Væbnet kamp (1975)
MLE er en kommunistisk, marxistisk-leninistisk organisation, der som sit mål stiller den væbnede, socialistiske revolution og oprettelsen af proletariatets diktatur i Danmark, hvor folket nyder udstrakt frihed, og folkets fjender holdes nede. […] [Foreningens ledelse] centralkomiteen skal vælges blandt organisationens mest klassebevidste, poli­tisk fremskredne, pålidelige og erfarne medlemmer.
- Socialistisk Håndbog, 1975. Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret (2000) s. 186

 
 

Niels Munk Plum: Om revolutionær vold (1975)
Det er i vid udstrækning netop ved anvendelse af vold, at overklassen gennem tiderne, og endnu denne dag, holder arbejderklassen nede. Det kan derfor ikke undre, at arbejderklassen må anse voldsanvendelse som sit ultimative middel i kampen. [Note – Ultimativ:] Denne ultimative voldsanvendelse i revolutionens tjeneste betegnes ofte i litteraturen som revolutionær vold, for klart at adskille den fra andre uacceptable former for voldsanvendelse. […] Intet menneske kan forudsige det nøjagtige tidspunkt for den danske revolution, men alt taget i betragtning tør jeg dog godt gætte på at den kommer inden årtusindskiftet.
- Hvad er det egentlig vi vil?, 1975. Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret (2000) s. 230

 
 

KAP: Vejen til socialismen – væbnet kamp (1976)
Teorier om og forsøg på ad fredelig vej at gennemføre socialismen, har altid ført til nederlag for arbejderklassen. Arbejderklassen kan ikke tage den borgerlige statsmaskine i besiddelse og sætte den i bevægelse for sine egne formål. Tværtimod må arbejderklassen sønderknuse det borgerlige statsapparat og erstatte den med arbejderklassens egen statsmagt, proletariatets diktatur. Arbejderklassen må forberede sig på væbnet kamp i opgøret med borgerskabet [...] Historien har med al tydelighed vist, at den herskende klasse aldrig frivilligt giver afkald på sin magt, men vil anvende statsmagten til at under trykke arbejderklassens kamp for socialismen.
- KAP’s principprogram, M. Plum: Bombardér hovedkvarteret (2000) s.266

 
 

VS: Vejen til socialisme – bevæbning af arbejderklassen (1978)
Den borgerlige stat kan ikke erobres eller overtages af arbejderklassen — den skal knuses. VS tror ikke på teorien om den fredelige overgang til socialismen: borgerskabet giver ikke fredeligt magten sig og kan ikke langsomt fratages magten. Det er nødvendigt med en bevæbnet arbejderklasse og etablering af proletariatets diktatur; for at hindre en borgerlig kontrarevolution.
- VS interne introduktionsmateriale udarbejdet af skolingsudvalget, udg. Nov. 1978 og godkendt af hovedtsyrelsen september samme år. Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret (2000) s.266

 
 

Hans-Jørgen Nielsen: Om uskyldige Ulrike Meinhofs død (1976)
Hvad enten hun er blevet myrdet eller er blevet så sjæleligt og fysisk mishandlet, at hun er blevet drevet til selvmord, så forbliver den hovedansvarlige selve dette apparat og de politikere, deriblandt de regerende socialdemokrater, der har ladet det udvikle sig på denne måde. Ulrike Meinhofs død understreger endnu en gang, at undertrykkelsen i Vesttyskland ikke blot er i sig selv alvorlige forhold som Berufsverbot for socialistiske intellektuelle, ideologisk hetz mod ’indre fjender’ og udelukkelse af oppositionelle arbejdere i fagforeningerne. Den manifesterer sig også håndfast i retsvæsenets og det statslige magtapparats stadig mere uhyggelige fremfærd.
- Politisk Revy maj 1976. Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret (2000) s.236

 
 

Anne Grethe Holmsgaard: Ja til PFLPs flykapringer og aktioner (1978)
Vi afviser, at den palæstinensiske befrielsesbevægelses fly­kapringer og aktioner i Israel er terrorisme. Det palæstinensiske folk står bag disse kampformer, og dette er for os det afgørende.
- VS' International Bulletin nr. 14. 1978). Anne Grete Holmsgaard i 1978 ansvarlig for VS' internationale udvalg. Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret (2000) s.263

 
 

Lone Johnsen: Israel skal knuses (1978)
Den israelske stat skal knuses. Palæstinensernes befrielseskamp kan ikke undgå at få civile konsekvenser.
- Information 12. juli 1978). Lone Johnsen var i 1978 medlem af VS' international udvalg. Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret (2000) s.263

 
 

Kit Broholm & Niels Hermind: Om kampen mod Israel og jøder verden over (1980)
Den kamp, der nødvendigvis altid vil blive rettet mod en sådan undertrykkende kolonistat [Israel], vil også blive rettet mod jø­derne verden over, for så vidt det lykkes zionisterne at få jøderne til at identificere sig med zionismen og forsvare Israel.
-
Dagbladet Information d. 28. marts 1980. Kit Broholm var medlem af Internationalt Forum og Niels Hermind af VS’ Mellemøstgruppe. Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret (2000) s. 263

 
 

Jørgen Knudsen: Om Blekingegadebandens moralske ret (1989)
Hvad nu hvis det var dig, gode, fredelige og konfliktsky læser! Hvad nu hvis det var dig, der havde indset, at Gotfred Appel har ret. At de rige lande faktisk snylter på de fattige. At det er derfor de er rige, og det er derfor de fattige stadig er fattige [...][Man må derfor oprette kontakt til dem, der] organiserer vreden mod snylterstaterne. […] Dem vil du hjælpe. Du spørger dem hvordan. De beder om penge. Du har ingen, og der har vi spørgsmålet: skal du ud med raslebøssen og tigge dine snyltende landsmænd om frivilligt at le­vere en beskeden brøkdel af rovet tilbage til de berøvede? Eller skal du skyde genvej og i Privatbankens kasse rundt om hjørnet hente noget af den profit, som de udbyttede har skrabet sammen på be­kostning af deres og deres børns sundhed, for at levere den tilbage til de rette ejere? […] Jeg anbefaler at se i øjnene, at vi lever i et land og en tid, hvor en illegal virksomhed som den, Liberationgruppen [Blekingegade‑banden] siges at have udført, måske ikke er mere moralsk forkastelig end den helt lovlydige virksomhed vi andre udfører, når vi tier om vor snylterrolle og dermed samtykker i den.
- Månedsbladet PRESS nr. 43, juni 1989. Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret. (2000) s. 397-98

 
 

Niels Egebak: Om Blekingegadebandens mord på Jesper Egtved Hansen (1991)
Om at dø på jobbet. Generelle bemærkninger — inden hysteriet breder sig yderligere.  […] [Jesper Egtved Hansens død var en]sørgelig arbejdsulykke.  […] [I det kapitalistiske samfund, ledet af det] præfascistiske [styre, sker der] utallige arbejdsulykker på danske arbejdspladser. De fleste af dem får blot en kort notits i dagens avis. […] Herregud, hvor der handles, der spildes. […] Men er politiet et særligt udvalgt og beskyttet folkefærd? Hvad med arbejdsmand Hansen eller malersvend Jensen, eller f.eks. Thulearbejderne? De vidste ikke, at de blev udsat for livsfare i deres arbejde. Dem bliver der ingen statsbegravelse til del [...] De får ikke deres billede i avisen. De får ikke lagt blomster på deres ulykkessted, og de der er skyld i deres død, bliver end ikke dømt, endsige bare omtalt [...] Jamen, hvor er proportionerne?
- Dagbladet Politiken d. 19. maj 1991. Her efter M. Plum: Bombardér hovedkvarteret. (2000) s.398-399

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 
 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg