Af forordning til værn om ålborgborgernes ret - om tyske og andre fremmede (1483)

Tyske og andre fremmede skal ikke have deres heste i deres boder. Ingen tyske eller andre fremmede, som kommer hid til Ålborg, må have deres heste i deres boder, men skal have dem i borgernes stalde og købe havre, hø og strøelse af borgerne selv og selv ligge i herberger og på kost hos borgerne den stund, det tilstedes dem at være her [...]

 

Efter Vibeke Winge: Pebersvend og poltergejst. Tysk indflydelse på dansk. København 2000 s. 27.Venligst indsendt af Arild Kierkegaard.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg