Flensborgs troskabsforsikring - monarkens og Danmarks tjener (1412)

Vi skulle og ville førnævnte herskab og riget Danmark vel tjene og mene [elske] og altid trolig i det førnævnte vort herskabs og riges tjeneste blive og med det førnævnte vort herskabs og riges bedste omgå i alle måder, som tro dannemænd bør at gøre og at mene deres rette herskab. Og skulle vi og ville holde vort førnævnte herskabs bud og hørsom [lydighed], og skulle og ville til det førnævnte vort herskabs og riges gavn og nytte altid villige og rede være efter vor bedste magt.

Troskabsforsikring fra Flensborgs borgmester, råd og menighed til dronning Margrethe og kon Erik af Pommern. Dateret 24 okt. 1412. Venligst indsendt til Skræp af Mads Kierkegaard.

Dannemand: opr. agtværdig, hæderlig mand. Senere dansk mand [læs mere]


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg