Gunløg Ormstunges saga: Gunløg i den engelske konges tjeneste mod danskerne (1200-tallet)

Om Gunløg er nu at fortælle, at han rejste fra Sverige til England, den samme sommer, som Ravn drog til Island, og fik ved skilsmissen gode gaver af kong Olaf. Kong Edelred modtog ham vel, og han var der om vinteren i megen anseelse. Dengang herskede Knud Svendsen, kaldet den Mægtige, over Danmark [réð fyrir Danmörku Knútr enn ríki, Sveinsson]. Han havde nyligt overtaget riget som sin fædrenearv, og truede stadig med at gøre et tog til England, hvor hans fader Svend, førend han døde der vesterpå, havde vundet sig et stort rige. På den samme tid var der også i England en stor hær af danske mænd [danskra manna], under anførsel af høvdingen Heming, en søn af Strutharald og broder til Sigvald Jarl. Han styrede da det rige, som Svend havde vundet, for hans søn kong Knud. Om sommeren bad Gunløg om orlov til at drage bort. Men kongen svarede, at det sømmede ham lidet, nu da England truedes med ufred, at forlade kongen, hvis hirdmand han var. Gunløg lovede at blive, men udbad sig orlov næste sommer, hvis de danske [Danir] ikke kom. Denne sommer led og vinteren efter, og de danske kom ikke.

 

Gunløg Ormstunges saga, overs. N. M. Petersen.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg