Munkeannaler: Om Niels Ebbesen - en for sit fædrelands frihed nidkær adelsmand (omkr. 1415)

Da grev Gert var kommen til den jyske by Randers og havde besat den, dræbtes han en nat af en for sit fædrelands frihed nidkær adelsmand [a nobili quodam viro, patriæ libertatis studiosissimo], Niels Ebbesen, der siges kort efter at være falden ved belejringen af Skanderborg, da han søgte at vriste denne borg ud af holstenernes hænder.

 

Anonym årbog afsl. 1415, Script. rer. Dan. I. 395. Overs. Svend Grundtvig (DgF III s.480f.)


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg