Broder Niels: Den danske Rimkrønike – Fortale om forældrenes lærdom (omkr. 1477)

Jeg haver ej drukket af det franske vin
og ej af det, som er vokset hos Rhin;
det må jeg højelig kære (klage).
Jeg nu til frede give må
og vil her digte og skrive så,
som mig fader og moder monne lære.

 

Danske Rimkønike, trykt 1495 Udg. H. Toldberg 1958-1961.

< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg