Broder Niels: Danske Rimkrønike – Margrethe, dronning af Danmark og for ædle danske mænd (omkr. 1477)


[…]
Så fik jeg Danmarks rige skøn,
da Valdemar, min fader stervde.
Jeg takker de ædle danske mænd
de ville mig det unde
[…]
Omsider skrev han [den svenske konge] til sin agt,
at han ville med mig stride;
Thi sendte jeg mod ham Danmarks magt,
de turde vel stande og bide.
Der grebe de ham udi slag
og hårdelig de ham bunde.

 

Den Danske Rimkrønike, trykt 1495. Her efter Den danske Lyrik før 1800. Ved F. J. Billeskov Jansen, Kbh. 1963

stervde: døde


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg