Rydårbogen: Om Valdemar den Store hævdelse af riget over for tyskerne (Slutn. af 1200-tallet)

1163. Kong Valdemars søn Knud blev født. Kong Valdemar tog til kejserens råd i Metz, hvor han blev udsat for mange fortrædeligheder fra kejserens side, men hans egne folk handlede i alle henseender meget klogt og forsigtigt, og med Guds hjælp og hertug Henrik af Braunschweigs bistand kom han sikkert tilbage til Danmark. Nu ville kongen komme tyskernes onde anslag i forkøbet og omgav fæstningsværket Dannevirke med en mur, før var dette sted nemlig blot sikret med tømmer. [...]

1170. [...] Rügen blev erobret af de danske og omvendt til kristendommen. Jarmer blev døbt. Danernes love blev forkyndt. [...]

1181. Kong Valdemar mødte kejser Frederik ved Trave, hvor han bortgiftede sine to døtre, den ene til kejserens søn, den anden til grev Sigfred, og dér opnåede han også af kejseren herredømmet over hele Nordalbingien, det er alt land nord for Elben, og på det fik han kejserligt brev med det gyldne segl og pavebrev, nemlig fra den herre pave Innocens den Tredie med bekræftelse på, at den nævnte overdragelse skulle være med evig ret, men de breve ødelagde en vis tysk kvinde, en djævelens datter, efter kong Abels død af had til de danske.

 

Efter Rikke Agnete Olsen (overs.): Ryd Klosters Årbog i kulturhistorisk belysning. Aarhus 1989. Venligst indsendt af Arild Kierkegaard.

Henrik af Braunschweig: Henrik Løve.

Jarimar I: Fyrste af Rygen, død ca. 1217.

kejserens søn: Frederik Barbarossa, 1152-90.

Trave: Ved Lybæk.

grev Sigfred: Sigfred af Orlamünde, gift med Sofie.

en djævelens datter [filia dyaboli]: disse ord mangler i R. A. Olsens oversættelse.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg