Rydårbogen: Om Valdemar og de holstenske grever - Danmarks fjender (slutn. 1200-tallet)

[1237] I det år ægtede hertug Abel Mechtild, datter af greven [af Holsten], hvad hans fader Kong Valdemar tog sig nær, da han frygtede den kommende broderstrid. Og det slog godt nok til, thi fra den dag af ophørte aldrig den indbyrdes krig i Danmark mellem kongerne og hertugerne, idet de sidstnævnte ansporedes af greverne, som altid pønser på ondt mod Danmark.

 

Overs. R. A. Olesen Ryd Klosters Årbog i Kulturhistorisk belysning, Århus 1989. Ligeledes hos Falkenstjerne & Borup Jensen, Håndbog i Dansk Litteratur, I (9. Udg. 1954) s.86, hvor oversættelsen lyder: 1241 [...] fra den tid blev de, der ikke forhen havde kendt til indbyrdes krig og ødelæggelse, en spot for alle deres naboer.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg