Rydårbogen om Valdemar Sejrs død og danskernes ulykkelige indbyrdes strid (slutn. 1200-tallet)

[1241] Med hans død faldt i sandhed kronen af de danskes hoved, thi fra den dag er de ved at hengive sig til indre krig og gensidig ødelæggelse blevet til spot for alle nabofolk, men også de lande, som deres forældre glorværdigt havde vundet med deres sværd, faldt ikke bare fra deres herredømme, men påførte riget de største byrder og stedte det i ynkeligt virvar, idet de fyrster, der gjorde oprør mod kongemagten, søndersled og hærgede hinanden. [...]

[Om den kongelige broderstrid] Først lagde de ynkeligt riget øde, og tilslut veg de ikke tilbage for at tilføje sig selv og riget evigt vanry ved at udgyde broderblod.

 

Overs. R. A. Olesen Ryd Klosters Årbog i Kulturhistorisk belysning, Århus 1989. Ligeledes hos Falkenstjerne & Borup Jensen, Håndbog i Dansk Litteratur, I (9. Udg. 1954) s.86, hvor oversættelsen lyder: 1241 [...] fra den tid blev de, der ikke forhen havde kendt til indbyrdes krig og ødelæggelse, en spot for alle deres naboer.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg