Saxo: Fortale til Danernes bedrifter (omkr. 1208)

Eftersom andre nationer [nationes] plejer at bryste sig af deres store bedrifter og fryde sig ved mindet om deres forfædre [maiores], kunne den danske ærkebiskop Absalon [Danorum maximus pontifex], der altid glødede af iver efter at forherlige vores fædreland [patria nostra], ikke bære tanken om at dette land skulle snydes for den form for berømmelse og eftermæle.

 

Gest. D.  I.1 - Overs. P. Zeeberg Saxos Danmarkshistorie. Viborg 2000 / lat. udg. J. Olrik et al. Saxonis Gesta Danorum, Kbh. 1931. Venligst indsendt af Adam Wagner. Læs mere om Saxo >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg