Saxo: Om Esbern Snares advarsel til Valdemar om at aflægge lensed til en tysk kejser (omkr. 1208)

[Esbern Snare sagde, at man skulle tro,] at han var ude på at lægge sit eget frie folk [libera gentis suæ], der ikke var vant til at bøje nakken for barbarer [barbari], under tyskernes usle åg [miserabilis Theuronicorum iugum] som sølle foragtede slaver. [...] Da det gik op for kongen, fortrød han at han ikke havde lyttet til de gode råd, men han erklærede, at selv om han godt kunne se, at han havde fået kniven for struben, ville han hellere selv miste livet end lade sit land [patria] miste friheden.

[Kejseren lovede imidlertid, at] hans søn og umiddelbare efterfølger på tronen ville det stå frit for at fraskrive sig de betingelser, der havde bundet hans far, for der skulle ikke være tale om et arveligt lydighedsforhold som skulle binde det danske folk [Danorum gens] for tid og evighed.

 

Gest. D. XIV.28.10, 15f. - Overs. P. Zeeberg Saxos Danmarkshistorie. Viborg 2000 / lat. udg. J. Olrik et al. Saxonis Gesta Danorum, Kbh. 1931. Venligst indsendt af Adam Wagner. Læs mere om Saxo >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg