Saxo: Om Thyra Danebod (omkr. 1208)

[Thyra ønskede] at sikre fædrelandet bedre mod hemmelige indfald fra udenlandske fjender [clandetinis exterorum], og hun tog fat på at afgrænse det med en vold og en grav hele vejen fra Slien til Vesterhavet, og oven på denne grundvold byggede hun et umådelig solidt forsvarsværk af jord. Senere har kong Valdemar og Absalon, det danske folks ærkebiskop [Danicae gentis antistes], vist tilsvarende hengivenhed over for fædrelandet ved oven på denne vold at anlægge en mur af teglsten. De foretrak at udbedre de steder, hvor den gamle vold var ved at falde sammen, med et helt nyt og mere solidt anlæg, frem for at lade den forfalde stadig mere i fremtiden. Den oprindelige vold brugte de derfor som fundament, da de med mandig kyndighed fuldførte hvad de kvindelige evner havde iværksat, men ikke fuldbragt. De var sig bevidst, at de var en kvindes indsats overlegne, og deres værk blev da også meget mere fremragende. Samme Thyra, der bag sit kvindelige ydre besad en mands mod, befriede også Skåne fra byrdefulde skatteforpligtelser under svensk herredømme. Ved således at holde fjenden borte, til den ene side med mure, til den anden side med våben, skænkede hun fædrelandets forskellige grænser lige god beskyttelse.

 

Gest. D. X.3 - Overs. P. Zeeberg Saxos Danmarkshistorie. Viborg 2000 / lat. udg. J. Olrik et al. Saxonis Gesta Danorum, Kbh. 1931. Venligst indsendt af Adam Wagner. Læs mere om Saxo >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg