Saxo: Om biskop Assers og Erik Ejegods kamp for en fri dansk kirke (omkr. 1208)

Nu var han [Asser] så forbitret på sin modpart, at han ikke kunne finde sig i, at den hjemlige kirkes værdighed var underlagt en udenlandsk kirkes myndighed [externum sacerdotium]. Derfor vendte han tilbage til Rom og ansøgte om, at han selv såvel som hans rige og dets kirke [tum etiam patriam ac domestica sacre] blev befriet fra den sachsiske overhøjhed, så han ikke var tvunget til at rette sig efter fremmede folk [ab alienigenis] [...] For at danskerne [Dani] kunne blive fri for at forvalte deres kirkelige opgaver under en udenlandsk biskop [externus pontifex], sørgede han [Erik Ejegod] nemlig for, at der blev sendt en delegation til den pavelige kurie for at anmode om det ærkebiskoppelige værdighedstegn, der skulle smykke vores hjemlige [domistica] kirke. [...] Og han [kuriens udsending] nøjedes ikke med at løsrive kirken fra den sachsiske overhøjhed, han lagde også den svenske og den norske kirke ind under den. Det er faktisk ikke så lidt Danmark [Dania] kan takke Roms velvilje for, ikke alene selvstændighed, men også herredømme over andre lande.

 

Gest. D. XII.5.2; 6.6 - Overs. P. Zeeberg Saxos Danmarkshistorie. Viborg 2000 / lat. udg. J. Olrik et al. Saxonis Gesta Danorum, Kbh. 1931. Venligst indsendt af Adam Wagner. Læs mere om Saxo >


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg