Yngre sjællandske krønike: Om kampene ved Brobjerg 1357 - danske under fremmedes faner (omkr. 1363)

1357 […] Siden tog han [Valdemar Atterdag] til Jylland, og mens han er der, tynger han små og store med forskellige byrder. 

Han kommer i strid med hertugen af Slesvig og greverne af Hosten og jyderne. Derfor samlede de sig alle efter hans afrejse til Sjælland og planlagde åbent at undsige ham. […] Så faldt de ind i Fyn. De fordriver kongens tropper fra Odense, tager skat af byen, og lagde sig så med en stor styrke foran borgen Brobjerg. […]

Mortensdag satte kongen over til Fyn for at befri de belejrede, og først slog han i fjendernes påsyn mange til riddere, dernæst kaster han sig over dem med ryttere og fodfolk og splitter hele deres hær. Her faldt mange, og mange blev taget til fange, både holstenske stormænd og danske, der kæmpede under de fremmedes faner [...].

 

Oversat af Rikke Agnete Olsen Sjællandske Krønike, Århus 1981. s. 50.

Mortensdag: 11. november.


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg