Anders Arrebo: Sørgedigt over dronning Anna Kathrine - O Danmark i den flor du sad (1612)

[…]

Vel dig, vel dig du rige og land,
som bær de roser skønne,
du måtte dig fryde og slå med hånd
under de blomster grønne,
der under stå som liljeblad,
som merian og vel lugte.
O Danmark i den flor du sad,
men Gud dig nu monne tugte.

[…]

Den krone vi ej misunde dig
o levende dronningefrue,
Gud sire dig evindelig,
lad dig sit ansigt skue,
du var os god af hjerterod,
vi fattige ymper alle,
der du med krone i Danmark stod,
Gud ville vi dig befale.

[…]

Nu kan du drømme, som har forstand
hvad suk her er for hande
hos hver fornumstig kvind og mand
i disse danske lande.
Her sørger rosen, ene står,
og har nu mist sin mage,
det ikke uden sorg afgår
udi sine fejrste dage.

[…]

Beskærm de andre roser små,
som gror af samme rode,
at de og stedse dugges må,
og bære blomster gode,
at de kan træde med manddoms id
i færne fjed med ære,
og læg´ på mørne gudsfrygt flid,
det giv dem, vor Herre.

Bed så fremdeles inderlig
for andre urter bolde,
cypres, lavendel, persle slig,
som Danmark har i volde,
bed du for Juda, verdslig mand,
bed du for Levi stamme,
bed og for den gemene stand,
Guds venskab på os ramme.

[…]

 

Levnet og Skrifter v. Holger Fr. Rørdam, 1857 II s.11

ymper: podekviste

færne: fædrene

mørne: mødrene

persle: persille

Juda…Levi: borgere og gejstlige


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg