Fra vise om Arild Axelsen Urup - oprigtig og tro mod sit fædreland, Danmark (omkr. 1564)[…]

42. Otte Brahe og Morits Bodebusk
de ganger for kongen at stande:
"Vil eders nåde give Arild Axelsens mø bort,
mens han er rejst af lande?"

43. Arild Axelsen sidder i Sverige fangen,
ham lider ikke meget vel:
og vil I give Anders Banner hans brud,
tykkes os, ham sker uskæld."

[…]

45. I sende Arild Axelsen imod eders fjender,
de stærke bølger at bryde,
vil I nu give Anders Banner hans brud,
det skal os såre fortryde.

[…]

47. Arild Axelsen er fange i Sverige
og lider både angst og tvang,
dog haver han skikket sig oprigtig og tro
imod sit fæderneland.

48. I haver og svoret en kongelig ed
på eders kongelige ære:
at skikke alt Danmark lov og ret,
mens I må kronen bære.

49. I haver svoret på vor håndfæstning god,
det skal I vel holde:
og ikke skal Anders Banner i år,
få Arild Axelsens brud i volde."

50. Længe stod danerkongen
og gav deres ord i gem:
"I år skal ikke Anders Banner drikke bryllup,
ikke heller føre bruden hjem.

[…]

 

Fra vise om Arild Axelsen Urup og Jomfru Tale Thott. TDgF 176 B, efter Thotts Foliohdskr. Nr. 111 (1690´ erne), Reenbergs Hdskr. Nr. 111, Tegnérs Hdskr. Nr. 140


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg