Anders Bording: Hyldestdigt til prins Christian - Vi danske mænd må takke (1655)

[…]

Dog himmelen i evighed
vi danske mænd må takke
Bellona dragen er sin kås
langt hen fra disse stæder,
og krigens port er lukt i lås,
den ædle fred os glæder.

[…]

Nej, nej, man tør ej frygte sig
for Mars den jernebider,
det er en glader frydesskrig
som høres disse tider,
og kommer af den lyst og ro,
som Kimberland opfylder,
idet hun giver ud sin tro,
og sin landsengel hylder.

[…]

O danne-prins, o Christian,
o disse tiders ære,
o Nordens Atlas, tag dig an
vor sag, og hjælp at bære
din Danmarks byrde svar,
som himmelen alene
din unge ryg pålæsset har
og dertil nu vil venne.

[…]

Anse den konge-stads og pragt,
den rige gylden krone,
som gemmes dig, anse med agt
dine høje fædres trone,
som de besadde mand fra mand,
med prisligt navn og ære,
så tiders rust og alder kan
ej deres lov fortære.

[…]

O store konning Frederik,
o stridbar helt og løve,
i vores unge prins af dig
har vi en ædel prøve,
vil han, som vi det stadig tro,
i dine fodspor træde,
hvad større velstand, fryd og ro
kan dansken da sig bede?
Da bliver Kimberland den havn,
hvor i den gode lykke
sig ankre skal enhver til gavn,
og aldrig sig undrykke.

[…]

Saturnus med sin gylden tid
skal landet da besøge,
indbyggerne foruden strid
sig skulle smuk forøge.
Til krummen segl og mejele
det skarpe sværd skal tages,
som vi tilforne så med ve
til blod og mord uddrages.
Af hården spyd og harnisk vi
da ville plovjern vælde,
og dyrke jorden sorrigfri
fra morgen indtil kvælde.

[…]

Vi ville dig med liv og blod,
med hest og harnisk tjene.
Vi ville styre fjendens mod,
og riget ham formene.
Med kloge råd vi hjælpe dig
foruden svig og vanske,
vi love troskab, hver for sig,
som dine mænd og danske.

[…]

 

Jyllands Lyk-ønskende Fryde-Skrig over den Højbaarne Fyrste og Herre Hertug Christian, Danmarkes og Norges udvalde Prinz, 1655 (Bording PS.I,16) lin. 28-32, 37-44, 65-72, 81-88, 133-144, 173-180. Læs mere om Anders Bording >

Bellona: krigsgudinden

kås: kurs, vej

Kimberland: Danmark/Jylland, opfattet som kimbrernes hjemland

Atlas: titanen der bar himmelen

svar: svær

Saturnus: tidens gud

vælde: smelte

vanske: skade


< Dansk identitetshistorie


| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg